Gå till innehållet

Danmark vill skydda sin grisköttsindustri med gränsstängsel och vildsvinsutrotning

Vildsvin. Foto: Marie Gillander 

Den danska regeringen och Dansk Folkeparti är överens om att bygga ett 1,5 meter högt och 7 mil långt stängsel längs den tyska gränsen och dessutom utrota vildsvinen i Danmark. Allt för att skydda den inhemska grisköttsindustrin, rapporterar DR.

Det den danska regeringen oroar sig för är utbrott av den smittsamma sjukdomen afrikansk svinpest, som drabbar vildsvin och tamgrisar och ofta innebär att grisarna dör inom fem till tio dagar. Den var förr i tiden enbart känd från söder om Sahara, men har sedan spritt sig till Litauen, Polen, Lettland och Estland, och 2017 påvisades den även i Tjeckien och Rumänien.

För att stoppa smittan vill Danmark nu bygga ett stängsel längs den tyska gränsen. Stängslet ska vara 0,5 meter ner i marken och 1,5 meter högt och tanken är att hålla vildsvin ute ur landet. Samtidigt ska de danska vildsvinen utrotas. Allt för att minska smittspridningsrisken till den danska grisköttsindustrin.

– Jag vill inte ta några risker. Det är en miljardexport på över 15 miljarder kronor årligen som vi riskerar. Vid ett utbrott av afrikansk svinpest i Danmark kommer all export omedelbart stoppas, sa miljö- och livsmedelsministern Esben Lunde Larsen (V) i ett pressmeddelande.

Men förslaget har mött skarp kritik. Inte minst eftersom det anses missa målet. Afrikansk svinpest smittar mellan sjuka och friska djur, men dansk lag kräver redan dubbla stängsel för tamgrisars hägn. Det är istället människor som är den stora smittorisken, enligt en tysk studie.

– Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter så är matavfall ett mycket viktig spridningssätt till nya områden. Det är därför förbjudet att föra med sig kött och köttprodukter från tamsvin och vildsvin från vissa zoner inom de länder där smittan upptäckts, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA på sin webbplats.

Det är just fläskprodukter, från infekterade tamgrisar eller vildsvin, som vid flera fall konstaterats sprida smittan till nya områden. Det skedde i Tjeckien när den afrikanska svinpesten plötsligt hittades 40-50 mil från närmaste utbrott och samma sak hände i Polen.

– Det är dock inte bara de längre hoppen som förklaras av mänskliga aktiviteter utan människan bidrar till smittspridning också lokalt i redan smittade områden, vilket försvårar bekämpningen. Detta trots de massiva informationsinsatser som genomförts i drabbade länder för att förebygga spridning orsakad av oaktsamhet, skriver Ann Lindberg, statsepizootolog på SVA.

I Danmark kritiseras dessutom det planerade stängslet för att bli ett hinder för många andra djur, så som utter, grävling, rävar och hjortdjur. EU menar också att det måste undersökas hur ett eventuellt stängsel kan påverka den biologiska mångfalden längs den dansk-tyska gränsen.

Källor: DR, Netnatur och SVA

Mer att läsa