Gå till innehållet

Danmark utlyser tävling för årets bästa naturkommun

Insatser i Hjørring kommun. Foto: Hjørring kommun

Som Natursidan berättat om tidigare arrangerar Danmark en tävling om vilken kommun som är den “vildaste” i landet. Den kommun som gjort bäst insatser för naturen vinner en miljon danska kronor till ett naturprojekt.

Intresset för tävlingen har varit stort. Hela 92 av Danmarks 98 kommuner har meddelat att de vill delta. Det är nästan 94 procent av landets kommuner.

– Det är överväldigande och helt fantastiskt att så många kommuner tar upp kampen för att göra vår natur vildare och vill hjälpa den biologiska mångfalden. Det gör skillnad när många positiva krafter drar i samma riktning. Därför är det så viktigt att kommunerna får upp vild natur och biologisk mångfald på dagordningen, säger miljöminister Lea Wermelin.

Hon poängterar också att även om de kommer utannonsera en vinnare hösten 2022 så är egentligen alla vinnare eftersom insatserna kommer förbättra Danmarks natur.

– Naturen som våra barn kan uppleva idag är tyvärr sämre än den jag upplevde som barn. Det är färre fåglar som sjunger i träden, färre insekter flyger i luften och färre grodor kväker i sjöarna. Men låt oss gå ihop och tillsammans ge naturen en hjälpande hand, skriver hon i inbjudan till tävlingen.

Inspiration från naturkommunen Hjørring
Hon lyfter även det naturprojekt i Hjørring kommun som Natursidan tidigare skrivit om. Med hjälp av information och genom att engagera invånarna kunde kommunen få till en lång rad stora insatser för en rikare natur som också gav resultat. De kunde konstatera nästan fyra gånger så många fjärilar, nästan dubbelt så många bin och en tiofaldig ökning av antalet flugor på bara ett år.

Vinnaren i den nationella tävlingen väljs baserat på idérikedom, engagemang, antal konverterade kvadratmeter/kubikmeter vild natur och kunskapsspridning till medborgarna om fördelarna med en vildare natur.

Det är inte bara kommunerna som vill göra insatser för naturen. Danska staten har skjutit till 888 miljoner danska kronor som bland annat ska gå till mer skyddad skog och nationalparker.

Läs även:
• Hur mycket natur kan skapas i en kommun om alla hjälps åt?
Krönika: Något av det mest hoppingivande jag sett på tv
Nybro kommun – ett föredöme för naturvårdsinsatser

Källa: Miljøministeriet

Mer att läsa