Gå till innehållet

Danmark har beslutat om viltstängsel längs hela gränsen mot Tyskland

Vildsvin. Foto: Marie Gillander 

Danmarks riksdag har nu beslutat att det ska byggas ett 1,5 meter högt stängsel hela vägen längs den dansk-tyska gränsen. Tanken är att det ska skydda den danska grisindustrin mot afrikansk svinpest.

När vi skrev om den här nyheten senast var det den 1 april och många trodde det var ett aprilskämt. Så är dock inte fallet. En majoritet i den danska riksdagen har nu röstat för förslaget och planen är att det ska börja byggas innan året är slut.

LÄS ÄVEN: • Danmark vill skydda sin grisköttsindustri med gränsstängsel och vildsvinsutrotning

Det den danska regeringen oroar sig för är utbrott av den smittsamma sjukdomen afrikansk svinpest, som drabbar vildsvin och tamgrisar och ofta innebär att grisarna dör inom fem till tio dagar. Den var förr i tiden enbart känd från söder om Sahara, men har sedan spritt sig till Litauen, Polen, Lettland och Estland, och 2017 påvisades den även i Tjeckien och Rumänien. Hittills har den inte nått Danmark.

– Det är ett viktigt beslut eftersom vi riskerar en export som utgör 11 miljarder danska kronor enbart utanför EU. Det är något som betyder mycket för vår välfärd och för danska arbetstillfällen, säger Danmarks miljö- och livsmedelsminister Jakob Ellemann-Jensen till DR.

LÄS ÄVEN: • Danmark ska utrota sina vildsvin

Förslaget har mött skarp kritik. Inte minst eftersom det anses missa målet. Afrikansk svinpest smittar mellan sjuka och friska djur, men dansk lag kräver redan dubbla stängsel för tamgrisars hägn. Det är istället människor som är den stora smittorisken, enligt en tysk studie.

– Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. Eftersom viruset kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i många rökta eller saltade produkter så är matavfall ett mycket viktig spridningssätt till nya områden. Det är därför förbjudet att föra med sig kött och köttprodukter från tamsvin och vildsvin från vissa zoner inom de länder där smittan upptäckts, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA på sin webbplats.

Det är just fläskprodukter, från infekterade tamgrisar eller vildsvin, som vid flera fall konstaterats sprida smittan till nya områden. Det skedde i Tjeckien när den afrikanska svinpesten plötsligt hittades 40-50 mil från närmaste utbrott och samma sak hände i Polen.

– Det är dock inte bara de längre hoppen som förklaras av mänskliga aktiviteter utan människan bidrar till smittspridning också lokalt i redan smittade områden, vilket försvårar bekämpningen. Detta trots de massiva informationsinsatser som genomförts i drabbade länder för att förebygga spridning orsakad av oaktsamhet, skriver Ann Lindberg, statsepizootolog på SVA.

I Danmark kritiseras dessutom det planerade stängslet för att bli ett hinder för många andra djur, så som utter, grävling, rävar och hjortdjur. EU menar också att det måste undersökas hur ett eventuellt stängsel kan påverka den biologiska mångfalden längs den dansk-tyska gränsen.

Källa: DR

Mer att läsa