Gå till innehållet

Danderyd sågade ned 300-årig ek från privat tomt

Den nedsågade eken i Danderyd. Foto: Privat

Plötsligt en dag när tomtägarna i Danderyd kom ut i sin trädgård så höll deras 300-åriga ek på att sågas ned. Beställningen gjordes av kommunen i Danderyd, som hemlighåller många av detaljerna kring beslutet.

– Tänk dig själv vad som skulle hända om en privatperson fällde en stor ek på kommunens mark. Det här är en extremt konstig historia, säger Jan Hägglund, Danderydsbo som är admin i Facebook-gruppen Danderyds debatt där händelsen först uppmärksammades.

Eken i fråga var ungefär 300 år gammal och 1,7 meter i diameter. Ungefär tre fjärdedelar av eken stod innanför en privat tomtägaren staket.

– Om man fyllt fem år så är det inga problem att se var trädet står – inne på tomten, förklarar Jan Hägglund.

Så här såg eken ut när den levde (till höger i bild) på Google Street View

I början av januari 2021 möttes tomtägarna av att eken avverkades. Anledningen sades vara att det ska läggas ned vattenledningar i gatan utanför. Men tomtägarna menar att de aldrig blivit tillfrågade om sin ek. Dessutom visade det sig senare, när gatan grävts upp att rötterna inte skulle ha skadats vid arbetet, vilket sades vara en av anledningarna till åtgärden.

Utredning röstades ned
Ärendet uppmärksammades den 4 mars när Christer Lidgard (C) skrev om händelsen i Facebookgruppen Danderyds debatt. Han berättade att han efterfrågat en utredning i Tekniska nämnden för att reda ut vad som legat till grund för fällningen, men han blev nedröstad av majoriteten som består av M, L och KD.

När diskussionerna började komma igång och skapade uppmärksamhet svarade ordförande i Tekniska nämnden, Bengt Sylvan (L), i gruppen att eken var i “dåligt skick, toppkapat och hade stora hål och svampar vid stambasen” och att “det fanns anledning att ta ner trädet eftersom det var skadat, stod nära vägen och var en säkerhetsrisk”.

Men arborister som besökte trädet efter fällningen hittade inga spår efter att det skulle ha varit sjukt. De menar att det aldrig borde ha fällts. En av dem, som vill vara anonym, säger så här till Natursidan:
– Tyvärr sker sådant här lite då och då. Tjänstemän på kommunen fattar felaktiga beslut på grund av okunskap, utan att rådgöra med expertis. Om man förstår värdet av gamla träd så tänker man inte ens tanken. Det är en stor kunskapsbrist idag. Nyligen hörde jag en kommunchef säga ”vi måste städa skogen från all död ved nu när det är så många som har börjat vara i skogen”.

Resterna av eken undersöks av arborister som inte var involverade i nedtagningen. Foto: Privat

Märklig vändning
Förutom att de påstådda argumenten för fällningen förkastades ett efter ett så tog ärendet en märklig vändning när Jan Hägglund börjar nysta i hur avverkningen gått till. Kommunen vände sig inte till sitt vanliga upphandlade arboristföretag utan efterfrågade en specifik entreprenör som först nekar till att ha utfört fällningen. När Jan Hägglund efterfrågar fakturan medger kommunen att det är entreprenören i beställningen som fällt eken.

Ungefär vid den här tidpunkten uppmärksammas dessutom att Danderyds kommun ändrat i texten på sin hemsida från “kräver” till “kan kräva”:

“Har du en ek på tomten?
Grattis! Ekar är värdefulla livsmiljöer för väldigt många sällsynta organismer. Alla ekar som är en meter i diameter i brösthöjd eller ihåliga anses vara skyddsvärda träd och kräver samråd med Länsstyrelsen för fällning.”

Efter uppmärksamheten i Danderyds debatt gick Tekniska kontoret ut med ett “beklagande”:
– Bedömningen gjordes av en tjänsteperson med många års erfarenhet och det har olyckligtvis blivit fel i just detta enskilda fall. Som högst ansvarig för Tekniska kontorets verksamhet beklagar jag vår åtgärd med att ta ner trädet. I och med denna händelse ser vi över rutinerna för att säkerställa att detta inte ska hända igen. Vi har fortsatt förtroende för medarbetaren och detta handlar om ett enskilt fall, säger Anna Tengelin Skoog, teknisk direktör på Tekniska kontoret.

Hemlighållna uppgifter
För att nysta vidare i ärendet beställde Jan ut offentliga mejlkonversationer för att se om det finns något som tyder på att fler känt till det här. När han fick dem skickade till sig visade det sig att ett stort antal var svärtade och oläsliga. Bland annat de mejl som berörde trädfällningen.

– Man blir ju misstänksam. Vad är det de inte vill berätta? undrar han.

Så här såg mejlen ut som Jan Hägglund fick från kommunen.

Det stämmer inte heller att eken behövde avverkas på grund av grävarbetet i gatan. Peab som skulle utföra arbetet meddelar till Jan att de inte krävde att eken skulle tas ner. De la rören på andra sidan vägen istället. 

– Det hela är extremt märkligt. Tekniska kontorets förklaring är att en ensam person gjort fel och att de fortfarande har fullt förtroende för personen, säger Jan.

Till tidningen Mitt i Danderyd upprepar tekniska kontorets direktör, Anna Tengelin Skoog, att trädet skulle ha varit sjukt och att det är därför ärendet skyndades på utan samråd.

Jan Hägglund är övertygad om att vi kommer höra mer om den här händelsen framöver. För eken är dock ärendet redan avgjort.

Mer att läsa