Gå till innehållet

Dåligt skydd vid viktiga platser för flyttande rovfåglar i Sverige

Pilgrimsfalk – en av arterna som ingår i studien. Foto: Zsombor Károlyi 

Landlevande fåglar som flyttar söderut om vintern undviker så gott det går att flyga över öppet hav. En ny studie från Umeå universitet har undersökt var många rödlistade rovfåglar koncentreras och funnit att dessa platser ofta har dåligt skydd. 

Studien baseras på 140 000 rapporter av 31 miljoner fåglar av nio rödlistade rovfågelarter; havsörn, kungsörn, bivråk, fjällvråk, blå kärrhök, ängshök, duvhök, pilgrimsfalk och brun glada, samt vit stork och trana. De flesta av arterna är upptagna som särskilt hänsynskrävande i EU:s Fågeldirektiv. Rapporterna hämtas bland annat från Artportalen.

LÄS ÄVEN: • Så fungerar fågelräkningen vid Falsterbo

Forskaren Per Hansson vid Umeå universitet fann att dessa fåglar koncentreras till vissa platser, som han kallar flaskhalsar. Vissa av dem, som Falsterbo och Ottenby är kända och välstuderade, medan andra bevakas sämre.

Norra Öresund och Stockholms södra skärgård
Han upptäckte också att de flesta flaskhalsarna är dåligt skyddade. Det gäller till exempel Stockholms södra skärgård som är en viktig sträcklokal för havsörnar, fjällvråkar och duvhökar. Landsort, är klassat endast som naturvårdsområde och närliggande Torö, saknar helt skydd. 

LÄS ÄVEN: • Ringmärkning på Landsort – en livsstil och insats för fågelforskningen

– I Sverige är vi vana vid att skydda häckande fåglar, men är betydligt sämre på att skydda dem när de flyttar, säger Per Hansson till TT.

En annan plats som helt saknar skydd, men som är den näst viktigaste platsen i Norden för dessa arter, är kuststräckan i norra Öresund vid Hellebæk i Danmark och Hittarp, norr om Helsingborg i Sverige.

– Det är minst sagt anmärkningsvärt då denna passage varit känd länge och trafikeras av termikflyttare som häckar i Skandinavien (och för vissa arter) även i Finland och Ryssland. Flaskhalsen bör snarast ges ett internationellt vederhäftigt skydd mot höga konstruktioner eftersom dessa riskerar störa, döda eller skada hotade fågelarter, skriver Per Hansson.

LÄS ÄVEN: • Skådarbloggen: Imponerande ormvråkssträck i nordväst-Skåne

“Undvik att bygga höga konstruktioner”
För att säkra den 
biologiska mångfalden föreslår rapporten att höga konstruktioner undviks i de utpekade flaskhalsområdena. Detta eftersom luftrummen är livsavgörande för de hotade fåglarna. Det är särskilt viktigt i kustnära områden eftersom termikflyttare, som använder sig av varma vindar för att glidflyga, när de flyger ut över havet går över till en mer aktiv, energikrävande flykt lågt över havet.

LÄS ÄVEN: • Karta över Sveriges bästa platser för fågelskådning

– Flyttningen, särskilt under vårsäsongen, för flera av de aktuella rovfågelarterna sker i flaskhalsar där statlig övervakning idag saknas – något som behöver åtgärdas, skriver Per Hansson i ett pressmeddelande.

Följande viktiga flaskhalsar (för 4–10 av arterna) identifieras i rapporten:
1) Falsterbo – Stevns Klint (SE-DK)
2) Norra Öresund: Hellebæk – Hittarp (DK-SE)
3) Södra Östersjön: Ottenby / Torhamn – Bornholm – Rügen / Polen (SE-DK-D-PL)
4) Sydvästra Östersjön: Lolland, Falster och Langeland – Tyskland (DK-D)
5) Stockholms södra skärgård (SE)
6) Norra Kvarken: Korsnäs/Vasa – Björkön – Holmöarna – S Västerbotten (FI-SE)
7) Skagen – Bohuskusten (DK-SE)
8) Ålands hav / Skärgårdshavet (SE-FI)
9) Västra Finska Viken: Hangö / Porkala – Estland (FI-EST)

Kartbild över inrapporterade flyttfåglar Foto: Arcum

Källor: Umeå universitet, “Koncentrationer av hotade termikflyttande fåglar i Fennoskandia” och Norrköpings tidningar

Mer att läsa