Gå till innehållet

Dåligt häckningsår för pilgrimsfalken

Pilgrimsfalk. Foto: Daniel Pettersson

Så mycket som 40 procent av den häckande populationen av pilgrimsfalkar kan ha försvunnit i år och klippor som haft falkhäckningar i tio-tolv år gapar nu tomma.

Det visar tidiga resultat från årets inventering av pilgrimsfalk.

– Vi är lite bekymrade, eller rättare sagt rätt mycket bekymrade, säger Berth-Ove Lindström, från Norrbottens ornitologiska förening, till P4 Norrbotten.

Anledningen till minskningen tros vara fågelinfluensen, som hittills framför allt upptäckts längs kusterna och drabbat exempelvis havssulor och kentska tärnor. Smittan har dock börjat sprida sig till allt fler vilda fåglar, däribland rovfåglar. Smittan brukar avta när det blir varmare, men så har inte skett den här gången och smittspridningen har pågått åtminstone sedan höstan 2021.

Berth-Ove Lindström anser att fågelinfluensan kan få stora, allvarliga konsekvenser för pilgrimsfalkarna.

Enligt All About Birds slår fågelinfluensan olika mot olika fågelgrupper. Sångfåglar är varken speciellt känsliga för sjukdomen och de sprider inte heller den vidare speciellt effektivt. Andfåglar bär och sprider ofta smittan, men blir sällan sjuka. Rovfåglar å andra sidan är betydligt känsligare för smittan. Tamfåglar brukar både vara väldigt känsliga och sprida smittan visare.

Om du hittar en död fågel (eller något annat djur) kan du rapportera in det via det här formuläret hos SVA: Rapportera vilt. På så sätt kan SVA få bättre kunskap om utbredning och hur allvarligt läget är. Du ska inte röra vid sjuka eller döda fåglar utan handskar.

Källa: P4 Norrbotten

Mer att läsa