Gå till innehållet

Dåligt år för Sveriges kungsörnar

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

Under en kontroll av sju boplatser för kungsörn i Värmland hittades enbart en unge. Enligt Jan Wirtberg, som är kungsörnsinventerare vid Länsstyrelsen i Värmland är tendensen densamma även i Härjedalen och Dalarna.
– Kanske är dålig bytestillgång en orsak, men förmodligen är det fler faktorer som samverkar. Att häckningsresultatet varierar mellan olika år är helt normalt, vi får hoppas på bättre utdelning under nästa säsong istället.

I samband med bokontrollerna ringmärks eventuella ungar och dessa observeras och fotograferas ofta vid åtlar under vintern. Med hjälp av dessa bilder kan ringarna på fåglarna läsas av, vilket ger “spännande information om deras rörelsemönster”.

Källa: Stora rovdjuren Värmland

Mer att läsa