Gå till innehållet

Dags att rösta fram nya Svenska pärlor med WWF

Fjällräv på den nominerade Svenska pärlan Flatruet. Foto: Erik Hansson

Fjällräv på den nominerade Svenska pärlan Flatruet. Foto: Erik Hansson

För att nå Sveriges mål med skyddad natur till år 2020 måste det skyddas lika mycket som hälften av det som skyddats de senaste 100 åren. WWF lyfter därför varje år fram nya Svenska pärlor som behöver extra mycket skydd. 

– Idag är det för många värdefulla naturområden som saknar skydd och det behövs snabba och kraftfulla åtgärder om vi ska nå regeringens uppsatta skyddsmål. Nu ser vi fram emot att allmänheten röstar på sina favoritområden, som vi hoppas ska bli skyddade. En välmående natur gynnar oss alla men även turism, rekreation, arbetstillfällen och välfärd, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Följande platser med värdefulla djurarter, växter och livsmiljöer har valts ut av en expertjury. I varje län har tre områden i behov av skydd nominerats. Röstningen avslutas den 18 juni och sker via wwf.se/svenskaparlor

Blekinge län
Hanö, Karlskronas stadsnära ädellövsskogar, Stensnäs-Magleholmar

Dalarnas län
Ore skogsrike, Dalälvens strandskogar, Rövarberget

Gotlands län
Alnäsa Träsk, Hultungsån, Hoburgen med vattenomgivningar

Gävleborgs län
Hovrahällan, Limön, Lindefallet

Hallands län
Järnmölle utmarker, Bolgen, Galtabäck-Lynga

Jämtlands län
Flatruet, Sörvallen – Mellanåsen, Singsån

Jönköpings län
Konungsö mosse, Landsjön, Skiröområdet

Kalmar län
Alsterån, Maren, Barnebosjöns skogar intill naturreservatet Bokhultet

Kronobergs län
Sjön Möckeln i Helgeåns vattensystem, Ljungsjömyren, Hunnsbergsområdet

Norrbottens län
Karatj-Råvvåive, Vitgrundet, Tavvavouma

Skåne län
Maglaby Kärr, Strandängarna vid Valje, Torups bokskog i Svedala kommun

Stockholms län
Horsten med vatten, Menhammarsviken, Kagghamraån

Södermanlands län
Tåkenön med tillhörande småöar och vattenområde, Hornskogen med omkringliggande öar, Hartsö marina områden

Uppsala län
Årike Fyris, Fyrisåns dalgång, Untran

Värmlands län
Lurön, Vingåns kanjon med Vingängdeltat, Strängsforsen

Västerbottens län
Lillblaiken, Vithattsmyrarna, Rönnbäcksnäset

Västernorrlands län
Mingen, Rödön, Mjältön med omgivande vatten

Västmanlands län
Sjölundamaden, Sala Tallskogar, Hedströmmen

Västra Götaland län
Lunnebomossen, Marstrandsskärgården, Örekilsälvens dalgång

Örebro län
Tomsjöälven, Stora Gåssjömossen, Hackvad

Östergötlands län
Sturefors eklandskap, Pjältån, Östra Vätterbranterna inom Östergötland

Läs mer:
Fler artiklar om Svenska pärlor
Källa: WWF

Mer att läsa