Gå till innehållet

Dags att rapportera vårens första humla igen

Mörk jordhumla – en av de vanligaste arterna om våren. Det finns även en art som heter ljus jordhumla, som är ljusare på de gula fälten. Foto: Erik Hansson

Börjar marktemperaturen krypa över sex grader? Då är det dags att börja spana efter årets första humlor och rapportera in det till forskare vid Lunds universitet.

• Här rapporterar du in vårens första humla och kan läsa mer om undersökningen

Projektet att rapportera in humlor började som ett pilotprojekt 2020 och intresset visade sig vara stort. Det kom in hela 800 rapporter och året efter exploderade det med 3 500 humlefynd. Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet, är ansvarig för projektet och berättar att gensvaret varit fantastiskt hittills.

– Det verkar som att humlor engagerar människor och det är väldigt roligt för mig som forskare och humleentusiast, säger hon.

I år hoppas hon på fler rapporter från norra Sverige, eftersom bara 400 av de 4 300 rapporterna kommit från Norrland hittills.

När det gäller arterna så är jordhumlor helt dominerande. Det var förväntat eftersom de vaknar tidigt på säsongen och är mycket vanliga i stora delar av landet, inte minst i städer och trädgårdar. Andra arter som förekommer i någorlunda antal är trädgårdshumla och hushumla.

Hushumla – också en vanlig art om våren. Foto (beskuret): Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0, Länk

Vid vilken temperatur är det egentligen lönt att börja leta efter humlor?
– Enligt andra forskningsstudier så vaknar humlor när marktemperaturen når cirka 6 grader. Våra mycket preliminära data ser ut att styrka detta. Dessutom ser det ut som att samma temperatur-tröskel gäller över hela landet, vilket är intressant. Jag har tyvärr inte haft möjlig att analysera datan närmare, eftersom jag har flera parallella projekt att hantera.

Inför det tredje året hoppas Anna Persson på lite mer struktur i inrapporteringen.

– Det som var lite problematisk förra året var att folk var så otroligt entusiastiska att de inte hann ta reda på hur och var de skulle rapportera utan skickade sms, mail eller ringde in sina uppgifter, till både höger och vänster. Jag fick sätta ett autosvar på min mail till slut.

Det var också relativt många som hade problem med att ta fram korrekt geografisk koordinat för platsen de sett humlan. För att uppgifterna ska vara användbara behöver du ta fram lite detaljer om fyndet. Dels de exakta koordinaterna vilket du kan få fram med hjälp av kartappen i din telefon eller på exempelvis Google Maps, eniro.se eller hitta.se. Mer information finns via den här länken.

Trädgårdshumla – en tredje vanlig art. Foto: Erik Hansson

– Jag hoppas att årets kampanj ska fungera lite smidigare rent tekniskt, och att man tar sig tid att läsa igenom informationen om hur det går till på vår hemsida eller i introduktionen inne i själva enkäten. Tyvärr är vi hänvisade till det enkätverktyg som Lund universitet har upphandlat, vilket är lite svårnavigerat, men som har den fördelen att data lagras säkert på servrar i Sverige.

Det går att rapportera in ditt fynd även om du inte vet vilken av Sveriges ungefär 40 humlearter det är, men det underlättar om du kan artbestämma humlan, exempelvis via Natursidans guide eller ArtDatabankens guide.

Källa: Lunds universitet

Mer att läsa