Gå till innehållet

Dagens varmare klimat gör 99 procent av havssköldpaddsungar till honor

Grön havssköldpadda. Foto: Christine Hof, WWF Australien

I takt med att klimatet blir varmare föds allt fler havssköldpaddor som honor. På de varmare stränderna föds 99,1 procent honor och bland unga vuxna är hela 99,8 procent honor. Det visar ny forskning som bland annat Världsnaturfonden WWF varit involverad i.

Vid en viss temperatur föder havssköldpaddor lika många hanar som honor. Är det några grader kallare föds nästan enbart hanar och är det några grader varmare föds nästan enbart honor. Närmare bestämt 99,1 procent av de nykläckta, vilket sker på de nordliga stränderna vid Stora barriärrevet. Det har redan pågått under ungefär 20 år och hela den norra populationen riskerar att snart vara honor. Bland unga vuxna är siffran hela 99,8 procent.

– Klimatförändringarna slår på bred front mot djur i haven. Nu kommer mer forskning som visar att könskvoten hos den gröna havssköldpaddan i Australien ändras. Om bara honor föds kan vissa populationer riskera att dö ut, säger Håkan Wirtén generalsekreterare på WWF.

LÄS ÄVEN: • Mer än varannan havssköldpadda har ätit skräp

Kunskapen om att havssköldpaddor föder fler honor i ett varmare klimat är inte ny. En liknande studie från 2014 fann samma sak. Då berättade huvudförfattaren Graeme Hays för The Guardian att det inte kommer bli något problem de närmaste 20-30 åren, snarare tvärtom.

Studien från 2014 visade att större andel honor som lägger ägg innebär att populationen kan öka. Något som också över lag skett för havssköldpaddorna. Graeme Hays ansåg inte att det skulle bli något problem förrän 100 år framåt i framtiden när nästan enbart honor återstår.

LÄS ÄVEN: • Efter år av naturvårdsarbete – havssköldpaddorna ökar i antal

Den nya forskningen, som publicerats i Nature, visar dock att det redan inom några årtionden kan finnas för få hanar kvar hos havssköldpaddorna. I dagsläget är 86,8 procent av de vuxna individerna honor och andelen ökar i ett varmare klimat.

– Samma trend syns hos sköldpaddor och krokodiler på andra håll i världen, säger Tom Arnbom, havsexpert på WWF.

Förutom sköldpaddor och krokodiler påverkas även ödlor av samma fenomen.

Källor: WWF, The Guardian, Nature och Washington Post

Mer att läsa