Gå till innehållet

Corona-stödpaket går till fossilindustrin

Oljeraffinaderi. Foto: Walter Siegmund (talk)Eget arbete, CC BY 2.5, Länk

Förhoppningen om att de stora stödpaketen, som går till ekonomin i coronapandemins spår, ska gå till en grön omställning tycks grusade. The Guardian avslöjar att stora delar av pengarna istället går till fossilindustrin.

EU viger ungefär 30 procent av sina 750 miljarder euro i coronastöd åt gröna verksamheter. Med den blygsamma andelen är det ändå bland de grönaste paketen. Kinas innehåller bara 0,3 procent öronmärkta till gröna projekt, USA (under Trump) bara lite drygt 1 procent, Kanada ger stora bidrag till fossilindustrin och vägbyggen och Indien ska satsa delar av sitt stödpaket på kolkraftverk.

– Naturen och klimatförändringar har inte varit påtänkta för en majoritet av stödpaketen. I en majoritet av länderna ser vi ingen grön återställning över huvud taget, säger Jason Eis, chef för Vivid Economics, som gjort uträkningen åt the Guardian.

Källa: The Guardian

Mer att läsa