Gå till innehållet

Colombia storsatsar på palmolja – skogsavverkningen ökar

Colombias regering har meddelat att de siktar på att bli världens tredje största palmoljeproducent. I ett land med enorm biologisk mångfald, men med allt snabbare skogsavverkning kan det bli ett hot mot många arter, som exempelvis jaguarer.

Naturen i Colombia är oerhört artrik. Trots att landet bara utgör 0,22 procent av världens yta så lever här ungefär 10 procent av världens kända arter. De senaste åren har dock skogsskövlingen ökat takten i landet. När regeringen nu vill se en satsning på palmolja finns en oro från forskare och naturorganisationer över att Colombia, precis som i flera andra länder, ska förlora mycket av sina skogar och därmed också sin biologiska mångfald.

LÄS ÄVEN: • EUs bilister tankar allt mer palmolja till följd av direktiv om förnybar energi

Utvecklingen med allt mer palmoljeplantage istället för regnskogar drivs på av en ökad efterfrågan på palmolja, bland annat från Europa. Palmolja finns i mängder av livsmedel och även i drivmedel till våra fordon.

Colombia rymmer 6 procent av Amazonas regnskog. Under Paris-avtalet lovar landet att stoppa avskogningen helt till år 2020. Nu oroar sig naturorganisationer över att så inte kommer bli fallet. Efter att den långvariga konflikten med Farc-gerillan tagit slut anses delar av landet ha blivit mer eller mindre laglösa där beväpnade grupper tar kontroll över landytor. När det inte längre sker någon kontroll avverkas skogar i allt högre takt. År 2016 avverkades nästan 180 000 hektar skog.

LÄS ÄVEN: • Greenpeace om hur man ska resonera kring palmolja

Skral biologisk mångfald i plantage
Ett forskarteam har granskat planerade palmoljeplantage och jämfört dem med landets biologiska mångfald. De kom fram till att det hittills framför allt kommer att vara redan odlad mark eller betesmark som görs om för palmoljepalmer, men att flera viktiga naturområden och många redan hotade arter också är i farozonen.

Forskarna kom även fram till att om palmoljeplantagen hålls småskaliga och om undervegetation behålls så kan även plantagen hysa en viss biologisk mångfald. I annat fall är det en betydande skillnad i antal arter mellan en skog och ett plantage. En studie visade till exempel att palmoljepalmsfälten innehåller 90 procent färre fågelarter än intilliggande skogar.

LÄS ÄVEN: • Bara 8 av 47 palmoljeföretag i de största producentländerna är ”hållbara”

Palmoljeplantagen kommer också ha en stor inverkan på Sydamerikas jaguarer enligt naturorganisationen  Panthera. Även om jaguarer kan vistas i plantagen så är det inte deras livsmiljö och om de är hårt brukade undviker jaguarerna plantagen helt. Nu planeras det för nya palmoljeplantage i en viktig korridor för Sydamerikas jaguarer som ser till att deras gener kan spridas över ett stort område och som gör att inte olika populationer isoleras.

Forskarna vill att palmoljeindustrin och regeringen i Colombia tar hänsyn till forskningen och förslag på lösningar när nu industrin expanderar i landet.

Källor: Plos One och Mongabay

Mer att läsa