Gå till innehållet

Chile drabbas allt hårdare av torka och stora bränder

Skogsbrand i Chile 2017. Foto: Pablo Trincado from Santiago de Chile, Chile – Incendio forestal en Pirque Santiago de Chile, CC BY 2.0, Link

Det har aldrig uppmätts så lite regn i Chile under ett år som under 2019. De senaste åren har landet också drabbats av allt större och värre bränder.

2015 års rekordstora brand drabbade 130 000 hektar. Två år senare brandhärjades hela 570 000 hektar i landet. Mer än fyra gånger större än 2015. Bränderna 2017 släppte ut hela 100 miljoner ton koldioxid, enligt en ny studie. Det motsvarar 23 års utsläpp från alla bilar i sjumiljoner-staden Santiago.

2019 föll rekordlite nederbörd i Chile och hela 2010-talet var det torraste som någonsin uppmätts. Tillsammans med ökande temperaturer leder det till större brandrisk och även 2019 drabbades Chile av omfattande bränder.

Källa: Bloomberg

Mer att läsa