Gå till innehållet

Chefsforskare: “Ge betalt för att omvandla jordbruk till natur”

Halva Storbritanniens mark som idag används för att föda upp boskap måste göras om till skogar och naturliga livsmiljöer för att bekämpa klimatkrisen. Det anser professorn Sir Ian Boyd som tidigare var forskningsrådgivare åt brittiska regeringen och jobbade på landets miljö- och jordbruksverket.

Genom att omvandla stora ytor jordbruksmark till naturmarker skulle kollagringen och den biologiska mångfalden öka avsevärt. Dessutom skulle det skapas bättre skydd mot exempelvis översvämningar och folk skulle få större ytor att röra sig på och därmed förbättra sitt mående, menar Sir Ian Boyd, som intervjuas i The Guardian.

Boyd menar att det är ett betydligt bättre sätt att använda marken än idag. Jordbrukare och markägare skulle få stöd för att omvandla sina marker till effektiva kolsänkor, stöd som idag betalas ut till onödigt platskrävande köttproduktion som också orsakar stora utsläpp. Sir Ian Boyd menar att vi måste äta mindre kött och att det är ett av de effektivaste sätten för att minska vår belastning på planeten. Dessutom betalas det redan i dagsläget ut stora belopp som bidrag till köttindustrin, som annars i många fall inte skulle vara lönsam i Storbritannien.

Även organisationen Rewilding Britain har varit inne på liknande tankebanor när de uppmanat landet att återskapa natur på en fjärdedel av Storbritanniens yta.

Storbritannien består till 70 procent av jordbruksmark. I Sverige är det skogen som står för ungefär 70 procent av landets yta medan jordbruksmarken bara uppgår till ungefär åtta procent, enligt Statistiska Centralbyrån.

Läs även:
• Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna
• Stor granskning: Omfattande korruption i EUs jordbruksbidrag
Ny studie: 2 av 3 leddjur borta på bara 10 år – värst intill jordbruksmarker
Även miljövänligt jordbruk kan mätta Europas växande befolkning

Källa: The Guardian

Mer att läsa