Gå till innehållet

Centralamerika ska återställa och skydda 10 miljoner hektar skog

Regnskog i Nicaragua. Foto: Nick Hawkins

Under klimattoppmötet COP25 meddelade åtta länder i Centralamerika att de ska skydda Mesoamerikas fem stora skogar. Sammanlagt ska 10 miljoner hektar mark återställas och skyddas till år 2030.

De fem sista stora skogarna i området, från Mexiko i norr till Colombia i söder, lagrar ungefär 50 procent av områdets kol och är också avgörande för många arter och människor. Här finns en stor biologisk mångfald och här lever många hotade arter i sina sista livsmiljöer. Dessutom är skogarna viktiga för fåglar som flyttar mellan Syd- och Nordamerika.

Men skogarna förstörs i dagsläget snabbt. De senaste 14 åren har tre av dem minskat i utbredning med nästan en fjärdedel, framför allt för att bli mark åt köttindustrin.

Det nya samarbetet mellan åtta länder i området, naturorganisationer och jordbruksföretag ska nu försöka säkerställa att inga fler arter i skogarna utrotas. Målet är att skydda 10 miljoner hektar land, 500 000 hektar skog ska återställas och hänsyn ska tas till lokalbefolkning och urfolk.

De fem stora skogarna som omnämns i planen är Maya Forest i Mexiko, Guatemala och Belize, Moskitia i Nicaragua och Honduras, Indio Maíz-Tortuguero i Nicaragua och Costa Rica, Talamanca Region i Costa Rica och Panama, samt Darien i Panama och Colombia.

Källa: WCS

Mer att läsa