Gå till innehållet

Bro byggd åt hasselmöss som separerats av väg

En ny väg ner mot Stenshuvuds nationalpark går rakt igenom hasselmössens livsmiljö. Därför har nu Sveriges första bro åt de små gnagarna byggts. Vägen invigs den 13 oktober 2017.

Den nya vägen delar upp hasselmössen så att hanarnas bon är på ena sidan vägen och honornas bon är på andra sidan. För att minska risken för att de ska bli överkörda kommer Trafikverket har byggt en bro som klätts med klätterväxter, så som björnbär och rosor, för att mössen ska kunna ta sig över vägen helskinnade.

– Just de här växterna tycker hasselmusen väldigt mycket om, så de kommer att gå däröver. En hasselmus lever inte på marken, de lever uppe i buskage och träd. De kommer att följa buskaget som finns längs med stengärdena här och eftersom vi bryter igenom stengärdet så bygger vi kompensationsåtgärden, den här portalen där istället, säger Christian Björnsson, projektledare på Trafikverket till P4 Malmöhus.

LÄS ÄVEN: • Ny bro över motorväg för djuren

Att bygga övergångar åt grodor och vattensalamandrar har skett tidigare, men det här är den första som är avsedd för hasselmöss i Sverige. I Danmark har liknande broar dock använts ett tag.

Jeroen van der Kooij har stor erfarenhet av att arbeta med hasselmöss. Han berättar att tyska studier har visat att hasselmöss korsar vägar och att en del gör det ofta. Om den nya vägen och hasselmusbron i Sverige säger han:
 
– Faunabroar är generellt viktiga, men det verkar som om den här vägen i Sverige är relativt smal och då är jag osäker på om den är nödvändig.
Hasselmusen är en ungefär 5-7 cm stor, rödaktigt brungul mus med ljusare undersida. Den känns igen från andra möss på sina små runda öron.

Källa: P4 Malmöhus

Mer att läsa