Gå till innehållet

Brasilien skapar naturreservat dubbelt så stort som Gotland

Regnskog. Foto: J-P Lahall

Regnskog. Foto: J-P Lahall

Brasilien har nyligen skapat ett nytt naturreservat djupt inne i Amazonas regnskogar. Området, som är mer än dubbelt så stort som Gotland, kommer skyddas från skogsskövling och hjälpa skogens djurliv.

I reservatet, som döpts till Alto Maues, lever bland annat 13 primater och 600 fågelarter och flera av dem är utrotningshotade enligt IUCN:s rödlista. Det är också den största anledningen att reservatet skapas, enligt WWF. Brasiliens regering motiverar dock beslutet framför allt med att det ska hjälpa landet att minska utsläpp av växthusgaser eftersom mycket av Brasiliens utsläpp kommer från skogsskövling.

 

Enligt en artikel i tidningen Science har Brasiliens minskade skogsskövling minskat koldioxidutsläppen med ungefär 3,2 miljarder ton – lika mycket som att ta bort USA:s alla bilar i tre år. Trots detta har Brasilien skövlat 34 miljoner hektar mellan 2001 och 2012, vilket motsvarar sex procent av landets skog eller tre fjärdedelar av hela Sveriges yta.

Källa: Mongabay

Mer att läsa