Brasilien planerar att exploatera 1,2 miljoner hektar av Amazonas skyddade regnskog

Amazonas. Foto: By Lincoln BarbosaOwn work, CC BY-SA 3.0,

Brasiliens kongress som domineras av bancada ruralista, jordbruksägarnas kongress och lobbyister, vill minska naturskyddet i flera värdefulla, formellt skyddade naturområden i östra Amazonas. 1, 2 miljoner hektar skyddad regnskog vill de öppna upp för utveckling av jordbruk, skogsbruk och privatägande.

De skyddade regnskogsområdena som de vill exploatera är Jamanxim Flona National Forest, reservatet Nascentes da Serra do Cachimbo, nationalparken Jamanxin och Itaituba II National Forest. Istället för formellt skydd ska stora delar av dessa områden omformas som ”Areas of Environmental Protection” (APAs), där privatägande, jordbruk och skogsbruk tillåts.

En del av dessa områden har mottagit en stor mängd medel från utländska donatorer för att naturvärdena ska bevaras. Brasiliens miljödepartement har ett program som heter ARPA (the Amazonia Protected Areas Program), som bildades för att förstärka bevarandestatusen i Amazonas. Första delen av programmet har en budget på 125,6 miljoner dollar, pengar som kommer från Världsbanken, tyska storbanken KfW och Världsnaturfonden (WWF). Delar av denna finansiering går till nationalparken Jamanxim och till reservatet Nascentes da Serra do Cachimbo. Båda dessa områden kommer nu att förlora hundratusentals hektar. EU har också bistått med medel till olika project inom Jamanxim och Itaituba II National Forests.

I slutet av maj avgörs frågan och det är troligt att förslaget kommer att gå igenom.

Källa: Mongabay