Gå till innehållet

Brandområdet viktigt för hotad vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

Det stora brandområdet i Västmanland ska, åtminstone delvis, bli ett naturreservat och det är goda nyheter för den akut hotade vitryggiga hackspetten.

– Den allra viktigaste biotopen för arten under 1000-tals år har varit brandfält, det är därför de här stora brandområdena är särskilt intressanta, säger Kristoffer Stighäll på Naturskyddsföreningen till P4 Sjuhärad.

Arten har gynnats av att gamla lövträd av asp och sälg dött eftersom dessa ofta rymmer den vitryggiga hackspettens favoritföda – skalbaggslarver. Förhoppningen är nu att det ska växa upp nya lövträd i området som på sikt blir så gamla att de innehåller föda för vår mest hotade hackspett.

Läs mer om vitryggig hackspett:
Första lyckade häckningen på 19 år.
Glädjande rapport om utplanteringen av nya individer.

Källa: P4 Sjuhärad

Mer att läsa