Gå till innehållet

Brandområdet i Västmanland kan bli Sveriges största lövskog

I området fanns 2014, förutom rikligt med tretåig hackspett, även större och mindre hackspett, spillkråka, gröngöling och gråspett. Foto: Erik Hansson

Den stora branden i Västmanland 2014 fick tragiska konsekvenser för boende i området, men för naturen innebar den på flera sätt positiva förändringar. Växterna och djuren återvände snabbt till området och branden gynnade även flera sällsynta arter som svedjenäva och tretåig hackspett.

Branden i Västmanland var den största på minst 100 år i Sverige. Under sin mest intensiva period spred sig branden med en hastighet av 80 meter per minut. När branden blev under kontroll hade ett över 13 kvadratkilometer stort område brunnit upp. Nu har mer än 60 procent av området avsatts för fri utveckling, i ett mycket stort naturreservat och i en ekopark. Det pågår också flera forskningsprojekt i området, som undersöker hur naturen återhämtat sig.

LÄS ÄVEN: • Flygbilder över brandområdet 2014

– Innan människan började omforma skogarna var bränder mycket vanliga och de präglade både skogens utseende som dess växt- och djurliv. För naturvården är det viktigt att förstå hur floran och faunan har anpassats till bränder. Dessutom ökar klimatförändringen risken för bränder, det såg vi inte minst vid förra årets nya, stora bränder, säger Lena Gustafsson som koordinerat sammanställningen tillsammans med Grzegorz Mikusinski. Båda är forskare på SLU.

Skogsbranden i Västmanland. Skogsbränder kommer bli allt vanligare i en torrare framtid med mer extrema väder. Foto: Peter Engman

Naturen återhämtade sig snabbt efter branden. Marken som först var kolsvart av aska, fick efter bara någon vecka sällskap av de första mossorna, gräs och björkskott. Första sommaren blommade tiotusentals exemplar av den i Västmanland mycket ovanliga svedjenävan, en växt som kräver bränder för att gå i blom. Sommaren därefter var det gott om insekter i de brända skogarna och det lockade ett 20-tal par av den sällsynta tretåiga hackspetten.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Varmare klimat kommer leda till fler och intensivare bränder

Nu, fem år efteråt täcks mer eller mindre all mark av en tät matta av vegetation och föryngringen av lövträd är så kraftig att det kan bli det största lövskogsområdet i landet med mängder av björkar, aspar och sälgar.

LÄS ÄVEN: • Naturpodden: Skogsbränder, klimat och livets återkomst

En specifik studie gjordes över fåglarna i området. Den jämförde de skyddade områdena och de som avverkats. I de skyddade områdena trivdes arter som behöver varierade skogar, så som mesfåglar, rödhake och tretåig hackspett. De avverkade områdena gynnade jordbruksfåglar som sädesärla, ängspiplärka och törnskata. Forskarna rekommenderar att avverkningar efter skogsbränder begränsas för att bibehålla den biologiska mångfalden och för att gynna många skogsfåglar.

LÄS ÄVEN: • Så slår torkan och extremvärmen mot Sverige

En art som missgynnades av branden är vanliga fästingar. De har ännu inte återhämtat sig.

Källor: SLU, “Rapid ecological response and intensified knowledge accumulation following a north European mega-fire” och “Early post-fire bird community in European boreal forest: Comparing salvage-logged with non-intervention areas

Mer att läsa