Gå till innehållet

Bra förutsättningar för ny nationalpark

Fjällpipare, en av arterna med omvända könsroller. Foto: Zsombor Károlyi

Fjällpipare  i närheten av Sylarna. Foto: Zsombor Károlyi

Länsstyrelsen i Jämtland är nu klar med den förstudie som de fått i uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram. Förstudien gäller en ny nationalpark i Sylarna-, Helags- och Vålådalenområdet och förutsättningarna ser ganska bra ut.

– Utgångsläget är ganska bra när det gäller vissa saker, det här är statens mark och vi behöver exempelvis inte lösa en massa privata markfrågor. När det gäller alla som bor runt om och är beroende av olika saker återstår mycket prat innan det här är klart, säger Kristina Jonsson som hållit i förstudien på länsstyrelsen till Länstidningen Östersund.

Senast den 30 september i år ska synpunker på remissen skickas till länsstyrelsen. I höst ska Naturvårdsverket ge slutgiltigt besked om det kan bli en nationalpark i området.

Sylarna-, Helags- och Vålådalenområdet är ett fjällområde som anses ha mycket höga naturvärden och geologiska former som är av stort intresse.

Källa: Länstidningen Östersund

Mer att läsa