Gå till innehållet

Bra år för fjällräven i Skandinavien 2019

fjallrav

Fjällräv. Foto (i hägn): Erik Hansson

Efter att nästan ha varit utrotad i Sverige har det nu vänt för fjällräven, tack vare långvariga naturvårdsinsatser.

Preliminära resultat från årets inventering av den skandinaviska fjällrävsstammen visar att det har fötts 98 valpkullar i Skandinavien i år – 72 i den svenska fjällkedjan och 26 i Norge. Totalt finns det cirka 300-350 fjällrävar i området.

Årets resultat är extra glädjande eftersom det inte var ett lämmelår i år – vilket normalt sett är väldigt viktigt för fjällrävens valpkullar. Senast det var ett relativt bra lämmelår i Sverige var 2015 – då föddes det 122 valpkullar i Sverige och Norge, trots att lämmelpopulationen kraschade mitt under sommaren. Året efter blev ett dåligt gnagarår och det föddes bara 8 valpkullar i Sverige. 2017 var lämmeltillgången fortsatt dålig, men det föddes ändå ungefär 68 kullar i Sverige och Norge. 2018 såg ut att bli ett bra lämmelår, men populationen kraschade och antalet valpkullar stannade vid 113.

– I år blev det heller inget direkt lämmelår, lite gnagare här och var har vi noterat men inget toppår. Ett tag i vintras tyckte vi att det fanns potential men hårda vindar, regn och is försvårar förhållandena för lämmeln tyvärr, säger Sandra Jönsson, WWFs fjällrävsexpert i det EU-stödda projektet Felles Fjellrev.

Vad skulle du säga är de viktigaste anledningarna till den snabba utvecklingen de senaste åren?
– Det är sannolikt en kombination av åtgärder och åtminstone viss tillgång på gnagare. Stödutfodringen är viktig, extramat vintertid kan till exempel leda till att fler fjällrävar reproducerar sig på sommaren och att storleken på kullarna blir något högre. För fjällrävarnas del är det, förutom tillgång på lämmel, viktigt att hålla nere konkurrens från rödrävarna och att underhålla stödutfodringen.

Felles fjellrev-projektet avslutas till årsskiftet. Vad kommer det innebära för fjällrävarna?
– För fjällrävarnas del är det viktigt med ett långsiktigt stöd, populationen behöver öka betydligt mer. En räddningsaktion som detta ändå är för fjällrävarna, måste göras fullt ut. Länsstyrelsens naturbevakare sköter stödutfodringen och kommer fortsättningsvis göra det. Likaså vinterinventering och sommarinventering, bland annat med hjälp av viltkameror. Svenska Fjällrävsprojektets forskare och volontärer deltar även i inventeringen framförallt under sommaren och detta, tillsammans med fjällrävsforskningen, kommer också fortsätta. Även på norsk sida kommer både fältarbete och forskning fortsätta. Det är många involverade i Interreg-projektet Felles Fjellrev och ingen av oss släpper fjällrävarna i första taget. Om vi får med ett par rejäla lämmelår på tåget så kan vi hoppas på ännu fler valpkullar!

Förutom stödutfodring och jakt på rödräv använder Norge sig även av en avelsstation för fjällrävar som varit väldigt framgångsrik de senaste åren. Läs mer om den i vår artikel.

Film från WWF om fjällräven:

Läs även:
Framgångsrikt projekt är livlina för Skandinaviens fjällrävar
Fjällrävsräkningen 2018 är klar – mycket positivt resultat
Tre norska fjällrävar blev stor framgång för fjällrävar i Helagsfjället
Intervju med filmare bakom fascinerande film om fjällämlar – världspremiär på SVT

Mer att läsa