Gå till innehållet

Bra år för fjällräv

Fjällräv. Foto:Michael Haferkamp via Wikimedia

Fjällräv. Foto:Michael Haferkamp via Wikimedia

2011 var ett riktigt bra lämmelår, vilket också ledde till ett bra år för fjällräven. Då föddes lite drygt 100 valpar i Sverige och Norge och i år ser det ut att födas ungefär lika många. Det är ett av de bättre resultaten de senaste 20-30 åren för ett av Nordens mest hotade däggdjur.

Det som är överraskande i år är att det inte blev något riktigt lämmelår, trots att det såg så ut, men ändå har fjällrävarna föryngrat sig i så hög grad. Förhoppningen är nu att det ska bli gott om lämlar i höst så att en stor andel av de valpar som fötts under sommaren ska klara sig.

För att hjälpa fjällräven har det dels stödutfodrats i närheten av lyor och även bedrivits jakt på rödräv för att minska konkurrensen.

– Det vi ser nu är ett resultat av de åtgärder vi tagit. I fjällvärlden ser vi att det framför allt sker föryngringar i de områden där vi hjälpt fjällrävarna, men i andra områden är det ont om fjällräv, säger Mats Ericson på Felles fjellrev-projektet till Naturmorgon.

Mats Ericson berättar också att i områden som blivit “mättade” på fjällräv så kan de lyckas tränga undan rödrävar, troligen på grund av att de är så många. Det har bland annat märkts i Helags-området och på Dovrefjället i Norge.

Det som är extra glädjande i år är också att fjällrävar föryngrat sig i områden som de inte varit i på tiotals år. De har nu börjat sprida sig till områden mellan stödutfodringarna, vilket enligt Mats Ericson är väldigt viktigt för att fjällrävstammen ska kunna växa sig stark i Skandinavien.

Källa: Naturmorgon och Felles fjellrev

Mer att läsa