Gå till innehållet

Bra år för fåglarna i Vänern

Fisktärna. Foto: Erik Hansson

Fisktärna. Foto: Erik Hansson

I 20 års tid har ornitologer inventerat fågelbeståndet på skären i Vänern. I år landade summan på strax över medel med drygt 31 000 revirhävdande måsfåglar och tärnor.

6184 fisktärnor är nytt rekord med fler individer än på 20 år. Möjligen kan röjningsarbetet som hanns med under våren påverkat dem positivt, men det är lite tidigt att svara på.

Bland måsfåglarna är resultatet också över medel. Fiskmåsarna är flest med 11 740 revirhävdande individer, men den mest positiva utvecklingen har skett för dvärgmåsen, som fick sin första häckning 2003 och nu har minst 20 par i Vänern.

Sämre går det för sjöns trutar och även änderna har sjunkande populationer. Storskarvarna har minskat från 3139 par 2006  till 1928 par i år. Troligen beror minskningen på områdets ökande havsörnspopulation. Även storlommarna i området har det tufft med endast 38 revir jämfört med medeltal på nästan 60 under de 20 år som inventeringen pågått.

Källa: Life+ Vänern

Mer att läsa