Gå till innehållet

Bra år för akut hotad nordkapare

Det beräknas bara finnas 356 individer kvar av valen nordkapare. 2020 blev dock ett bra år för den akut hotade valen – 13 kalvar har hittats.

2019 hittade North Atlantic Right Whale Consortium bara 409 nordkapare i hela världen. 2020 kunde bara 356 hittas och av dessa är enbart 70 honor som kan föröka sig. Valexperter är oroliga för att arten kan vara försvunnen om 10-20 år eftersom de fortsätter dö av exempelvis fiskeutrustning och kollisioner med skepp. Dessutom måste nordkaparna försöka anpassa sig till ett ekosystem som förändras snabbt.

De 13 nya kalvarna som hittades längs södra USA:s kust väcker visst hopp för arten. Så många kalvar har inte setts under vintern sedan 2016. 2018 verkade inga kalvar alls födas.

Samtidigt finns det en oro för att allt inte står rätt till i ekosystemen och att valarna inte hittar tillräckligt med mat. Forskare menar att den befintliga valpopulationen borde få i snitt 23 kalvar per år, men det har inte hänt på åratal. Troligen beror det på den stress valarna upplever av att inte hitta tillräckligt med föda. I normala fall får nordkaparna ungar vart tredje eller fjärde år, men vissa av de 70 kvarvarande honorna har inte fött kalvar på tio år.

De honor som föddes i vinter kommer inte vara könsmogna förrän 2030.

Läs även:
Nordkapare utrotas snabbare än tidigare beräknat

Källa: CBC

Mer att läsa