Gå till innehållet

Bottentrålning ger större skador än extrema stormar

Korallen Eunicella verrucosa. Foto: Matthieu Sontag , CC BY-SA 3.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12516784

En ny studie som undersökt havsbotten utanför Storbritannien sedan 2008 har sett stora förändringar på kort tid.

Forskningen gjordes i Lyme-vikens marina skyddsområde i södra England och startade 2008 efter att ett förbud mot bottentrålning införts i området. Forskarna vid universitetet i Plymouth kunde efter det snabbt se hur arter återvände till området och hur en “betydande återhämtning” av ekosystemet ägt rum.

2013/2014 drabbades området av extrema stormar som var de starkaste som uppmätts sedan 1948.

– I våra bedömningar 2014 syntes det att föregående vinters stormar hade förstört det marina reservatet, berättar Emma Sheehan, marinekolog vid universitetet i Plymouth. Löst sediment och annat skräp tog över där djur och livsmiljöer observerats året innan. År 2016 observerades dock ett stort antal vuxna koraller av arten Eunicella verrucosa och andra arter igen, samt fler unga koraller än någonsin tidigare. Det visade att det marina reservatets återhämtning hade börjat nästan omedelbart, medan det däremot tog mer än tre år innan sådana mönster kunde ses efter trålningsförbudet.

Studien anses av forskarna vara viktig eftersom 29 procent av Storbritanniens marina skyddsområden med rev kan komma att påverkas på liknande sätt av extrema stormar. Detta eftersom extremväder förväntas bli betydligt vanligare i en varmare framtid.

Martin Attrill, marinekolog vid universitetet i Plymouth, berättar att det inte finns så mycket att göra för att förhindra skadorna när de extrema stormarna väl inträffar. De är alldeles för kraftiga för att stoppa.

– Vad vi därför behöver göra är att utöka skyddsåtgärder som förbättrar havsbottnens allmänna hälsa och förbättrar dess motståndskraft och återhämtning.

Se en video om forskningen:

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=BnOJ9jqYPXw

Källa: University of Plymouth och Frontiers in Marine Science

Mer att läsa