Gå till innehållet

Bottenår för jaktfalken

Jaktfalk som jagar vitikindad gås. Se fler bilder längre ner på sidan. Foto: Fredrik Ström

Jaktfalk som jagar vitikindad gås. Se fler bilder längre ner på sidan. Foto: Fredrik Ström

Den väldiga jaktfalken är en av arterna som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter, men efter 2010 har det inte tilldelats några pengar till de föreslagna åtgärderna. Det är tack vare ett samarbete mellan Sveriges Ornitologiska Förening och Jämtlands läns Ornitologiska Förening som det ändå genomförts inventeringar av vår största falk. Resultatet är tyvärr inte speciellt positivt.

2012 är ett bottenår för jaktfalken med bara åtta lyckade häckningar i landet och med rekordfå antal etablerade par. Resultaten är starkt kopplade till förekomsten av ripor som är jaktfalkens huvudsakliga föda. Både fjäll- och dalripor minskade under 2012.

Sett i ett längre perspektiv (1994-2012) har jaktfalken i Jämtlands län dock en “relativt stabil häckningsframgång”.

Källa och mer information: Projekt jaktfalks hemsida

Jaktfalk som jagar vitkindad gås. Foto: Fredrik Ström

Jaktfalk som jagar vitkindad gås. Foto: Fredrik Ström

Jaktfalken närmar sig. Foto: Fredrik Ström

Jaktfalken närmar sig. Foto: Fredrik Ström

Jaktfalken får tag i den vitkindade gåsen. Foto: Fredrik Ström

Jaktfalken får tag i den vitkindade gåsen. Foto: Fredrik Ström

Mer att läsa