Gå till innehållet

Borgerliga partier vill kunna upphäva naturreservat

Naturreservat. Foto: Erik Hansson

Moderaterna har lagt ett förslag om att naturreservat ska kunna upphävas. Det får stöd av Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Förslaget kommer från John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna, som tidigare även gått ut med att han inte vill se fler skyddade skogar i Sverige. Nu säger han till Ekot att det kan finnas naturreservat som inte längre har lika höga naturvärden och att dessa bör kunna upphävas för att eventuellt bytas mot nya naturreservat med högre naturvärden. Detta för att hålla arealen skyddad natur konstant och så att den inte ökar.

Även Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har liknande krav, medan förslaget får kritik från Miljöpartiets miljöpolitiska och landsbygdspolitiska talesperson Maria Gardfjell:

– Miljöpolitik som tidigare varit självklar är inte det längre. Det är en backlash för svensk miljöpolitik när Centern samarbetar med Moderaterna och Sverigedemokraterna om att försvaga miljöpolitiken. Naturskyddet måste vara långsiktigt. Det finns en majoritet i riksdagen att kunna upphäva naturreservat och moderaterna vill på totalen inte ha mer skyddad natur. Det är bedrövligt.

Vad ser du för risker med förslaget?
– Den omedelbara risken är att det M arbetat för länge – att upphäva stadsnära naturreservat för att släppa fram exploatering – blir verklighet. Det missgynnar närnaturen, friluftslivet och folkhälsan samt barnens möjlighet att uppleva natur. Sedan är det en stor risk att vi inte kan skydda skyddsvärd natur i tillräcklig omfattning och att skötseln av naturreservat, som är eftersatt idag, tas som intäkt för att skrota reservaten. Naturkrisen är allvarlig och akut. Vi måste satsa hårdare att skydda värdefull natur och bruka jord, skog och hav så att den biologiska mångfalden gynnas.

Redan idag kan länsstyrelser eller kommuner helt eller delvis upphäva beslut om naturreservat, samt ändra i skötselplaner “om det finns synnerliga skäl”, enligt Naturvårdsverkets dokument “Hantering av gällande beslut”. Ett sådant beslut fattades till exempel om naturreservatet Fylleryd i Växjö när det skulle byggas en ny trafikplats i området. Det har även beslutats i mark- och miljödomstolen att det är tillåtet att flytta den fridlysta grön sköldmossa för att möjliggöra trafikplatsen.

Källa: Ekot

Mer att läsa