Gå till innehållet

Bönder prisade för miljöåtgärder

Maria och Kristian Lundgaard-Karlshøj på Ausumgård. Foto: Jens Bach

Världsnaturfonden WWF delade nyligen ut sitt pris ”Årets Östersjöbonde” och i år går priset på 10 000 euro till det danska lantbruksparet Kristian och Maria Lundgaard-Karlshøj.

Paret driver Ausumgaard där de ägnar sig åt ekologisk odling och även har ekologisk svinuppfödning och frigående kycklingar. De får priset för att de arbetat med hållbar produktion och att minska näringsläckaget. Gödsel och växtavfall behandlas i en biogasanläggning som ökar upptaget av näringsämnen, samtidigt som man producerar ett fossilfritt bränsle och nästa år planeras en våtmark som kommer minska avrinningen ytterligare.

– Årets regionala vinnare visar att storskaligt jordbruk kan vara hållbart genom diversifiering, modernisering och teknik. De kan bli en förebild för andra som vill driva hållbart jordbruk, säger Ottilia Thoreson, chef för WWFs regionala Östersjöprogram.

Årets Östersjöbonde har delats ut i över tio år och är en del i WWFs arbete för Östersjön genom att uppmuntra lantbrukare att minska övergödningen och läckage av fosfor och kväve till havet. Varje år utser de elva Östersjöländerna nationella vinnare. Bland dessa väljs en regional vinnare ut och i år gick priset för första gången till Danmark.

Källa: WWF

Mer att läsa