Gå till innehållet

Bokrecension: Filosofiskt och insiktsfullt om skogen

Ola Engelmark är skogsekolog och skogsägare. Han utsågs till Årets miljösvensk 2019 av tidningen Fokus för ett “självständigt tänkande i skog, skogsbruk som förändrar Sverige till det bättre”. Nu har han släppt en ny bok om svenskt skogsbruk.

I början av “Skogen på andra sidan hyggena” vet jag inte var boken ska ta vägen. Den inleds med en tillbakablick i författarens släkts skogshistoria och arbetet i skogarna, övergår till en relativt detaljerad redogörelse för ett hygge i Södermanland och glider sedan över i intervjuer med personer med koppling till skog blandat med personliga reflektioner och filosofiska funderingar. Det kan tyckas vara tvära kast, inte minst för att vara en bok på enbart 140 sidor, varav en del är bilder. Men Ola Engelmark får ihop det.

Omslag till “Skogen på andra sidan hyggena” av Ola Engelmark

Han rör sig obehindrat mellan vad som känns som krönikor via intervjuer med forskare och experter och skriver ibland om sin roll som skogsägare och ibland i egenskap av skogsekolog. Ibland går rollerna hand i hand, ibland går de isär. Som efter den rekordtorra sommaren 2019 när många svenska skogar angreps av barkborrar. Som skogsägare tycker Ola Engelmark att det är trist att granskogen dör. Som skogsekolog ser han hur det framför allt är granar som planteras på torra marker som drabbas och hur granbarkborren är en del av den biologiska mångfalden.

Han berättar till exempel om hur många skogsägare idag bor långt från sina skogar och överlåter hanteringen åt andra. Det innebär att de dåligt känner till förutsättningarna som skulle kunna leda både till ett mer ekonomiskt och ett mer etiskt brukande av skogen. Kapitlet “Monokulturens män” förtjänar ett särskilt omnämnande – om grabbkulturen i dagens skogsbransch och hur det arbetas med att förändra det.

Det är insiktsfullt och effektivt berättat av någon som uppenbart funderat mer än de flesta på skogens och skogsbrukets roll i samhället. Ola Engelmark är en utmärkt författare med så mycket intressant att berätta att jag gärna hade sett att boken var dubbelt så tjock. Han levererar en hel del skarp kritik till sättet som våra skogar sköts, men framför allt ger “Skogen på andra sidan hyggena” en ökad förståelse och uppskattad fördjupning av ämnet. Det och en förhoppning om att fler ska lockas av tanken på ett “etiskt mångfaldsbruk”.

Transparens: Natursidan fick ett exemplar av boken av författaren.

Mer att läsa