Gå till innehållet

Bok som djupdyker i svamparnas fascinerande värld

Om du inte är fascinerad av svampar så vet du troligen för lite om dem. Det blir tydligt med Merlin Sheldrakes bok “Ett sammanvävt liv”.

Merlin Sheldrake är doktor i biologi på Cambridge och har forskat om svampar i hela världen. Inte bara i sitt yrke. Han ägnar sig även åt fermentering och jäsning och har deltagit i tester av psilocybin, som finns i psykedeliska svampar. Enbart styckena om detta fascinerande ämne och vad det kan göra med vårt medvetande och psykiska mående är värt att läsa boken för.

Omslaget till “Ett sammanvävt liv” av Merlin Sheldrake

Uttrycket “world wide web” har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden och förståelsen för att svampar kopplar samman många växter i enorma nätverk under marken blir allt mer spridd. Detta nätverk (mycel) består av trådlika hyfer, som sträcker sig fram i jorden, träden eller var nu svampen lever, och de har smått otroliga egenskaper. Forskning har till exempel visat att de kan känna av ett föremål utan att röra vid det, att de är extremt effektiva på att hitta i labyrinter och att de är väldigt starka. En studie uppskattade att om en hyf var lika bred som en människas hand, så skulle den kunna lyfta en buss på åtta ton.

I ett annat kapitel tar Merlin Sheldrake upp lavar (som består av minst en svamp och en alg) och målar snabbt upp en fascinerande bild även av deras plats i ekosystemen och vilka smått otroliga egenskaper de har. Det brukar pratas om björndjur som tål det mesta, men lavar spelar i samma liga.

Sheldrake ger sig i kast med alla möjliga aspekter av svampar och gör det med ett stort självförtroende. Ibland glider han över från naturvetenskap till psykologi och filosofiska resonemang, ständigt med återkopplingar till studier och ofta med egna erfarenheter. Det kan ibland kännas krystat i böcker om naturen, men här görs det med tillräckligt mycket intressanta tankar för att tillföra något.

Inte minst eftersom svampar på så många sätt utmanar vårt sätt att se på världen. Kom ihåg att svampar är nära släkt med djur.

“Föreställ dig ditt liv på samma sätt. Den växande spetsen är nuet – din aktuella upplevelse – som gnager sig in i framtiden efterhand som den rycker fram. Din livshistoria är resten av hyfen.”

Merlin Sheldrake i "Ett sammanvävt liv"

“Ett sammanvävt liv” är en omtumlande läsning. Delvis på grund av Sheldrakes sätt att följa de flesta röda trådar i boken på djupet, men framför allt för att det är väldigt mycket att ta in och fundera över när man får en koncentrerad genomgång av svamparnas värld på det här viset.

“Om vi kunde koppla upp oss mot mycelnätverk och tolka de signaler de använder för att bearbeta information, kunde vi lära oss mer om vad som händer i ett ekosystem. Svamparna kunde rapportera förändringar i jordens kvalitet, vattnets renhet, föroreningar eller andra aspekter av miljön som de är mottagliga för.”

Merlin Sheldrake i "Ett sammanvävt liv"

Världens svampar har inte bara gett mänskligheten oerhört mycket i form av läkemedel och uppfinningar. Kanske kan de också bidra till en ökad förståelse om hur sammankopplat det mesta är i naturen?

Transparens: Natursidan fick ett exemplar av boken från bokförlaget.

Mer att läsa