Gå till innehållet

Blomsteräng istället för gräsmattor i Borgholm och Göteborg

Blomsteräng. Foto: Erik Hansson

Att byta ut Sveriges stora ytor gräsmattor mot ängsmark nämns om och om igen som en bra och enkel metod att öka den biologiska mångfalden och gynna pollinerare. Det har också börjat ske i flera svenska städer, om än i liten skala än så länge.

I fjol började Göteborg anlägga blomsterängar istället för gräsmattor och i år gör Borgholm en liknande insats för att öka den biologiska mångfalden. På flera platser runt om i kommunen skapas ängar som ska gynna insekter som pollinerar.

Alla kan göra insatser för biologisk mångfald – läs mer i vår guide.

Blomsteräng i centrala Göteborg 2018. Foto: Erik Hansson

LÄS ÄVEN: • Hårdklippta gräsmattor har ungefär samma biologiska mångfald som betong

– Regeringen har lyft problemet med den hotade biologiska mångfalden. För att uppmuntra satsningar på stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer har Boverket fått pengar som kommuner kan ansöka om. Borgholms kommun tar på allvar tag i bevarandet av öländsk flora, insektsliv och mångfald. Kommunen söker därför de bidrag som finns, skriver Borgholms kommun på sin hemsida.

LÄS ÄVEN: • SLU: Fler ängar i städer ger biologisk mångfald och lägre kostnad

Det ska även sättas upp informationsskyltar på de ytor som ingår i ängprojektet.

Källor: Borgholms kommun och P4 Kalmar

Mer att läsa