Gå till innehållet

Blockaden mot Sveaskogs avverkning har pågått i en vecka

Blockaden i Juoksuvaara. Foto: Fältbiologerna

Aktivister blockerar fortfarande Sveaskogs försök att avverka i Juoksuvaara. Samiska aktivister, Extinction Rebellion och Fältbiologerna har under en veckas tid hjälpts åt att skydda en naturskog, viktig för renbetet.

Konflikten gäller en naturskog i renbetesmarker. Det statliga bolaget Sveaskog har beslutat att avverka skogar utan samebyarnas godkännande och beslutet har nu mött kraftigt motstånd. Samiska aktivister, Extinction Rebellion och Fältbiologerna har blockerat avverkningen och även om polisen varit på plats med en stor styrka så håller blockaden fortfarande, efter en vecka.

Miljöaktivisterna anser att avverkningen är ett brott mot både samers mänskliga rättigheter och Sveriges miljömål.

– Nu har skövlingen av våra marker gått så långt att vi själva måste stå och skydda skogen där Sveaskogs maskiner förstör renbetesland med oersättliga kulturvärden. Vi går in i detta som om det gällde liv och död – för det är precis det som det gör, säger samiska aktivisten Emy Suorra, aktiv i både Fältbiologerna och Skogsupproret.

Blockaden har nu pågått i en veckas tid. Foto: Fältbiologerna

Gustav, medlem i Fältbiologerna, berättar om polisens metod för att försöka stoppa aktivisterna.

– Tanken var att åka upp några i bil till den aktiva blockaden idag. Polisen följde efter oss hela bilresan och valde i sista korsningen att blockera bilens väg. Jag och två andra bestämde oss därför för att dela upp oss och trotsa polisens blockad. En på skidor och två på fots.

Gustav passerar redan avverkade skogar på väg till blockaden. Foto: Fältbiologerna

Polisens försök misslyckades och fältbiologerna kunde nå fram till blockaden.

Fältbiologerna stöttar ekonomiskt och ställer krav
Fältbiologerna har avsatt sammanlagt 50 000 kronor till mat och tågresor för alla unga miljöaktivister (15-25 år) som vill delta i blockaden. Föreningen kräver att all avverkning av Sveriges och Sápmis sista naturskogar förbjuds, att Sverige ratificerar FN:s urfolkskonvention ILO 169 som garanterar samisk vetorätt mot exploatering av Sápmi och att Sveaskogs ägardirektiv ändras så att bolaget prioriterar miljömål och urfolks rättigheter framför vinst.

– Det är skandalöst att enskilda medmänniskor ska behöva stoppa statliga brott mot mänskliga rättigheter och miljön. Samtidigt är vi oerhört tacksamma över alla samiska och allierade aktivister från Skogsupproret som skyddar allas vår framtid genom sin modiga blockad. Fältbiologerna står i solidaritet med alla urfolk som fredligt kämpar för planeten. Nu går vi in i kampen, säger Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna.

Skogsupproret har nu också formulerat krav som Sveaskog behöver uppfylla för att aktivisterna frivilligt ska lämna blockaden i Juoksuvaara.
• Sveaskog ska dra tillbaka avverkningsanmälningar för området.
• Det redan avverkade virket som finns i området ska placeras in i den närliggande naturskogen för att höja naturvärdena samt göras tillgängligt för samebyar för att bygga infrastruktur likt timmerhagar, kåtor eller renvaktarstugor. På så vis hålls kolet bundet, den biologiska mångfalden gynnas och samisk verksamhet stärks. 

 – Vi kommer inte att lämna platsen frivilligt utan att Sveaskog garanterar att våra krav uppfylls. Med tanke på att Sveaskog under flera decennier bidragit till förstörelsen av Sveriges biologiska mångfald och värdefulla kolsänka samt begått övergrepp på samiska rättigheter är dessa krav fullt rimliga, säger Karolina Carlsson, aktivist i Extinction Rebellion. 

– Sveaskog har alltid haft en respektlös hållning mot samer, renskötsel och övrigt naturbruk i de skogar som de påstår sig äga. Oavsett tillsynsmyndigheter eller statens avkastningskrav, har bolaget har också ett eget ansvar för kulturen, naturen och klimatet i Sápmi och på övriga håll där de verkar. Sveaskog ägnar sig idag åt kultur- och naturmord. Om det inte finns intakta marker kvar för våra barn att leva och verka i dör samiska kunskaper och samisk kultur ut, säger Tor Lennart Tuorda samisk aktivist i Skogsupproret.

Källa: Pressmeddelande från Fältbiologerna och Skogsupproret

Mer att läsa