Gå till innehållet

Blekinges sista mosippor stulna

Mosippa, från Göteborgs botaniska trädgård. Foto: KeriMajorna, CC BY-SA 3.0

Inhägnad av staket och vattnad under torra somrar har Blekinges tre enda mosippor växt på Skillinge gravfält. Nu har någon grävt upp dem.

I förra veckan upptäckte privatpersoner att de tre mosipporna grävts upp och var borta från den enda kända lokalen i Blekinge och den sydligaste förekomsten i Sverige. Mosippan är rödlistad som “starkt hotad” i Sverige.

– Vi sörjer Blekinges enda mosippa. Den är fridlyst och rödlistad som starkt hotad art och trivs i gles sandig tallskog. Det är stor risk att den inte kommer att trivas dit den flyttas. Jag hoppas därför att mosippan sätts tillbaka. Mosippan har stor möjlighet att klara sig om den blir återplanterad men det brådskar, säger Åke Widgren, områdesskyddssamordnare, Länsstyrelsen Blekinge.

Till P4 Blekinge säger länsstyrelsen att det inte finns något ekonomiskt värde för mosippan och att det troligen är någon som grävt upp den för att plantera den i sin trädgård.

Förhoppningen nu är att tjuven ska plantera tillbaka mosippan. Det finns också en liten möjlighet att det ska finnas rötter kvar på platsen som gör att mosippan möjligen kan växa upp igen.

Det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada fridlysta arter. Länsstyrelsen ser det inträffade som ett allvarligt artskyddsbrott och har gjort en polisanmälan.

Källa: Länsstyrelsen i Blekinge och P4 Blekinge

Mer att läsa