Gå till innehållet

Blåvalar hotas av fraktfartyg

Blåval. Foto: Mike Baird via Wikimedia

Blåval. Foto: Mike Baird via Wikimedia

Forskare har visat att blåvalar hotas av kollisioner med fraktskepp och att havets giganter gärna födosöker nära stora farleder. Detta har framkommit sedan ett stort projekt med märkta och satellitförsedda blåvalar följts under över 20 års tid.

Blåvalar var förr i tiden ett vanligt byte för kommersiell valjakt och de hotades av utrotning. Redan 1966 beslöt International Whaling Commission därför att blåvalar skulle skyddas, men de har återhämtat sig långsamt. En teori är att det beror på många kollisioner med fraktskepp som antingen skadar eller dödar de upp till 33 meter långa djuren.

Två av de mest använda områdena för blåvalar att leta efter sin favoritföda krill, är i kända farvatten för fraktfartyg på USA:s västkust. Forskarna föreslår därför att farlederna flyttas under sommar och höst när valarna vistas i området. En liknande metod i Kanada minskade risken för kollisioner med rätvalar med 80 procent.

Tyvärr är det inte så enkelt att flytta dessa rutter. Det kostar pengar för fraktföretagen att förlänga sina rutter, men å andra sidan måste fartyg som krockar med valar undersökas enligt försäkringsbolagens regler. Kanske kan det därför trots allt löna sig för företagen att undvika kollisioner med världens största djur.

Källa: Live Science

Mer att läsa