Gå till innehållet

Blåvalar följer vinden för att hitta mat

Blåvalar tajmar sin ankomst till massförekomst av krill genom att följa förändringar i vindar och havstemperaturer.

Med hjälp av hydrofoner som spelar in ljud under vattenytan kunde forskarna lyssna efter och följa blåvalarnas läten. De kom fram till att blåvalarna svarar på förändringar i vinden och att blåvalarnas rop intensifierades av och riktades mot ett fenomen som kallas för uppvällning. Det innebär att vindar blåser iväg ytvattnet vilket får det kallare djupvattnet att stiga. Detta vatten är ofta mer näringsrikt än ytvattnet och skapar därmed en snabb ökning av biomassan och antalet organismer. Uppvällningen gör att det plötsligt blir gott om blåvalarnas huvudföda krill.

Fenomenet har i den här studien undersökts utanför Kaliforniens kust. Det är sedan länge känt att valar kommer till området för att leta efter mat innan de förökar sig. Men tidpunkten för när det är som mest mat för dem i området kan variera med upp till fyra månader. Med hjälp av den nya forskningen vet man att blåvalarna tajmar sin ankomst till platsen med hjälp av förändringar i vindar och kallare vattenströmmar. På så sätt kan de hitta stora mängder föda, vilket behövs för världens största djur, som kan väga över 150 ton.

– Den här forskningen och den underliggande tekniken öppnar nya fönster till den komplexa och vackra ekologin hos dessa utrotningshotade valar. Resultaten visar på en ny resurs för förvaltare som söker sätt att bättre skydda blåvalar och andra arter, säger John Ryan, oceanograf vid MBARI och huvudförfattare till studien.

Källor: Ecology Letters och Monterey Bay National Marine Sanctuary

Mer att läsa