Gå till innehållet

Blåögd maki kan ha elva år kvar till utrotning

Blåögd maki. Foto: (beskuret) Joachim S. Müller via Flickr http://www.flickr.com/photos/joachim_s_mueller/

Blåögd maki. Foto: (beskuret) Joachim S. Müller via Flickr

Den upptäcktes för 30 år sedan och beskrevs som en ny art först 2008, nu visar ny forskning att den blåögda makin kan ha så lite som elva år kvar innan den är utrotad.

Blåögd maki i hägn. Foto: Michelle Bender via Flickr http://www.flickr.com/photos/-mbender/

Blåögd maki i hägn. Foto: Michelle Bender via Flickr 

Den blåögda makin är en lemur som känns igen på sina klarblåa ögon. Hanarna är svarta och honorna är bruna, men båda könen har blåa ögon. Arten lever i Madagaskar och tillhör världens mest sällsynta primater.

Den hotas framför allt av skogsskövling och att deras livsmiljö eldas upp. Enligt den senaste forskningen återstår några hundra individer i det vilda, men det är oklart hur många som överlevt i områden som ännu inte inventerats.

Vad som däremot är klart är att blåögda makier riskerar att utrotas inom 100 år. Ett forskarlag har räknat med olika scenarior och även om skogsskövlingen skulle ske väldigt långsamt skulle arten vara utdöd inom 44 år.  Om deras livsmiljöer fortsätter att minska i högt tempo kan den sista viltlevande blåögda makin försvinna om bara elva år.

Forskarna skriver att deras modeller och uträkningar behöver testas ytterligare, men att de är välbeprövade och att det nu krävs insatser för att skydda skogarna på Madagaskar.

Lemurer är den mest hotade djurgruppen i världen. 94 procent av arterna är rödlistade.

Källa: BBC

 

Mer att läsa