Gå till innehållet

Blandskogar ger bättre tillväxt, biologisk mångfald och rikare friluftsliv

Blandskog. Foto (beskuret): JaneeEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Forskare från SLU, Umeå universitet och Göteborgs universitet har i ännu en studie visat på en lång rad fördelar med blandskogar – skogar med flera olika arter träd. Det ger inte bara bättre trädtillväxt utan också en ökad biologisk mångfald med fler bär och vilt, samt ett rikare friluftsliv. Det gäller dock att blanda rätt trädslag.

I dag dominerar ensidiga planteringar av samma trädart, framför allt gran, det svenska skogsbruket, men det är inte det mest effektiva skogarna sett till en lång rad ekosystemtjänster. Idag är målet att svenska skogar ska ha 10 procent lövskog, men enligt en ny studie skulle det behövas åtminstone 20 procent lövträd i skogarna för att se positiva effekter.

– Blandade skogar tillgodoser ekosystemtjänster bättre än monokulturer men vilka blandningar som presterar bäst beror på var skogen finns. Vi har tittat på skillnaden mellan norra och södra Sverige, säger Micael Jonsson.

LÄS ÄVEN: • Skogar med många trädarter klarar torka och brand bättre

Genom att analysera Riksskogstaxeringen har Micael Jonsson och Jon Moen på Umeå universitet, tillsammans med Jan Bengtsson och Tord Snäll på SLU och Lars Gamfeldt på Göteborgs universitet, kommit fram till att i norra Sverige kunde blandningar mellan gran och björk uppfylla flest nyttor samtidigt – bättre trädtillväxt, mer blåbär och viltfoder, och fler växtarter på marken.

– Att blandskogar med björk och gran växer bättre än monokulturer är ingen nyhet. Det bygger på att två arter kan utnyttja platsens resurser bättre än en monokultur. Vår metod för att analysera detta är också använd tidigare och kommer ursprungligen från jordbruksforskningen. Däremot är det nytt att vi också tar in fler ekosystemtjänster än tillväxten, berättar Jan Bengtsson.

LÄS ÄVEN: • Artrik skog lagrar mer än dubbelt så mycket kol som monokulturer

I södra Sverige skiljer sig resultaten något. Gran- och björkskogar ger mer blåbär och lika hög trädtillväxt som monokulturer av gran, men de andra ekosystemtjänsterna som forskarna undersökt ökade inte. Istället är blandskogar med tall och björk att föredra i söder. Det ger mer blåbär och viltfoder, ett rikare växtliv och trädtillväxten är också högre än i monokulturerna, även om den inte är lika hög som i bestånd där gran ingår.

LÄS ÄVEN: • Stor studie: Sveriges landskap blir allt mindre varierat

För att börja satsa på mer lövträd rekommenderar forskarna insatser på landskapsnivå och inte att det enbart görs av enskilda skogsägare.

– En enskild skogsägare som satsar på mer löv och tall kan få problem med betande vilt. Om man istället gör förändringar på landskapsnivå och därtill minskar viltstammarna så kommer betesskadorna att minska. Det skulle såväl naturvård, skogsbruk som friluftsliv kunna tjäna på, säger Tord Snäll.

Källor: SLU och “Levels of forest ecosystem services depend on specific mixtures of commercial tree species

Mer att läsa