Gå till innehållet

Björnstammen minskar på grund av jakt

Naturturism i form av björnsafari. Foto: Fredrik Nilsson

Brunbjörn. Foto: Fredrik Nilsson

Sedan 2005 har både licensjakt och skyddsjakt på björn ökat och de senaste tre åren har det skjutits över 300 björnar per år. Det är förklaringen till att den svenska björnstammen de senaste åren minskar med 3,2 procent per år, enligt Naturvårdsverket. I Norrbottens och Jämtlands län är minskningen så stor som 8 respektive 7 procent och sammanlagt finns det nu 2800 björnar i Sverige jämfört med 3300 år 2008. Det är en minskning med 15 procent, men å andra sidan var 2008 ett rekordår. Det är först på 2000-talet som det funnits över 2000 björnar i Sverige.

– Enligt den senaste populationsberäkningen minskar björnstammen i Norrbottens län sedan ett antal år. Detta beror på att antalet björnar som fällts på licensjakt och skyddsjakt i länet ökat de senaste åren. Minskningen är en medveten strategi från oss på Länsstyrelsen för att begränsa de skador som björnarna orsakar rennäringen under vår- och försommar när de tar renkalvar, säger Sven-Erik Österberg landshövding i Norrbottens län.

Nu ska länsstyrelsen i Norrbotten jobba med att stabilisera björnstammen kring den nuvarande nivån och istället rikta den jakt som sker till problemområden för rennäringen.

Trots den nationella minskningen av antalet björnar anser Naturvårdsverket att den svenska björnstammen har gynnsam bevarandestatus “eftersom populationen ligger långt över referensvärdet på 1400 björnar”.

Om sex år ska Sverige och Naturvårdsverket återigen rapportera till EU om björnens bevarandestatus i Sverige.

Läs mer:
Fler artiklar om björnar.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa