Gå till innehållet

Bisonoxar vandrar åter fritt i Kanadas äldsta nationalpark

2018 återvände bisonoxar för första gången på nästan 150 år till Kanadas första nationalpark. De har på kort tid börjat skapa ett mer varierat landskap.

Efter en tid i inhägnat område släpptes 2018 en flock bisonoxar ut i Banff National Park – Kanadas äldsta nationalpark. De kunde vandra fritt i ett område på 1 200 kvadratkilometer.

LÄS ÄVEN: • Hästar och stora växtätare kan förhindra förlusten av biologisk mångfald

Ett år senare har den nära släktingen till visenten lyckats väl i det vilda Kanada. Två kalvar har fötts och det totala antalet vilda bisonoxar i nationalparken är nu 36 djur. De lever i skogs- och bergsområden som påminner om våra svenska förhållanden.

LÄS ÄVEN: • Stora däggdjur viktiga för att motverka klimatförändringar

Flockens påverkan på landskapet studeras av forskare från University of Calgary och det står redan klart att de lämnar fler betade ängar efter sig och att de skapar ett mer varierat landskap med en rikare biologisk mångfald. Bisonoxar (och visenter) kallas ibland för ekosystemingenjörer för deras positiva påverkan på landskapen och andra arter.

LÄS ÄVEN: • Vilda visenter i Sverige – är det eftersträvansvärt?

De skapar fler gläntor i skogar, vilket uppskattas av fåglar och små däggdjur och lämnar efter sig stora dynghögar som i sig är livsmiljö åt många insekter och som även ger näring åt gräset vilket i sin tur gynnar exempelvis hjortdjur. Genom att rulla sig på marken skapas blottade plättar av jord som fylls med vatten och skapar livsmiljöer åt groddjur. Bisonoxarna blir också själva mat åt djur som björnar, vargar, rovfåglar och korpar.

Källa: Banff National Park

Mer att läsa