Gå till innehållet

Bisonoxar har åter etablerat sig i Kanadas äldsta nationalpark

Projektet började med att 16 bisonoxar släpptes ut i nationalparken 2018. I år är de 50 stycken med 20 kalvar på väg. Deras återintroduktion har fått en positiv inverkan på nationalparken.

Det återstår ett år på Banff Bison Reintroduction Project, med målet att återintroducera bisonoxar i Banff nationalpark. Efter 140 års frånvaro är nu bisonoxar åter en naturlig del av området. De har levt fritt i två år och populationen har växt med 38 procent per år. Om allt går som det ska kan de vara 75 stycken i slutet av året.

Det finns också tidiga bevis för att de har en positiv påverkan på landskapet. Växtligheten verkar frodas mer i områden där de betat, deras päls hittas i många fågelbon och nationalparken har också haft sitt första fall av att vargar tar en bisonoxe på ungefär 150 år. Tanken med återintroduktionen var att de skulle bli en naturlig del av ekosystemet och då ingår även att bli mat åt andra.

En av de stora utmaningarna med återintroduktionen var att kontrollera hur bisonoxarna rörde sig med stängsel, som samtidigt inte störde andra djur. Det placerades på noga utvalda platser, byggdes lågt och i en studie som släpptes i höstas kunde forskare visa att stängseldesignen hittills inte påverkat andra djurs rörelsemönster nämnvärt.

Källor: CBC och Wildlife Biology

Mer att läsa