Gå till innehållet

BirdLife Sverige mest överens med MP och V, minst med M och KD

BirdLife Sverige (före detta Sveriges Ornitologiska Förening) har skickat en partienkät till Feministiskt initiativ och alla riksdagspartier med tio frågor som är viktiga för organisationen. Sverigedemokraterna svarade inte på enkäten.

Resultaten bekräftar den bild av de svenska partiernas miljöpolitik som redan framkommit i undersökningar av Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Fältbiologerna.

Juvenil kungsörn flygande. Foto: Zsombor Károlyi

Kungsörnen är ofta inblandad i ärenden som gäller Artskyddsförordningen, ett skydd som Moderaterna vill försämra. Foto: Zsombor Károlyi

– Vi vill undvika att värdera de olika partiernas svar och ställningstaganden mer än att rent allmänt konstatera att det är Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive kommentarer som bäst rimmar med de frågor vi driver inom BirdLife Sverige. I den andra ändan av skalan återfinns Moderaterna och Kristdemokraterna. Någonstans mitt emellan står Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Var Feministiskt Initiativ står är svårt att säga eftersom företrädarna för partiet inte motiverat sina svar, skriver BirdLife Sverige på sin hemsida.

Hela enkäten kan läsas här (pdf) och det finns en hel del svar som står ut från mängden. Det är exempelvis enbart Kristdemokraterna och Moderaterna som inte vill höja anslagen till naturvård, inte skärpa kraven på jordbrukens miljöhänsyn och inte skärpa jaktlagstiftningen för att komma åt illegal jakt. Moderaterna är också det enda partiet som vill försvaga Artskyddsförordningen för att underlätta exploatering.

Alla partier är åtminstone överens om att vi ska “öka ambitionerna och höja anslagen till verksamma åtgärder” för att uppnå de 16 miljömål satts upp.

Källa: BirdLife Sverige

Mer att läsa