Gå till innehållet

Birdlife Sverige fortsätter växa

Anders Wirdheim visar upp en sparvhök som kraschat mot ett bullerplank. Foto: Erik Hansson

Anders Wirdheim visar upp en sparvhök som kraschat mot ett bullerplank. Foto: Erik Hansson

Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige fortsätter att få allt fler medlemmar och det är fortfarande kvinnor som står för den största ökningen.

Birdlife Sverige har numera 16 598 medlemmar, vilket kan jämföras med år 2000 då bara 9680 fågelvänner bemödade sig med att betala medlemsavgiften. Det är framför allt en grupp som ligger bakom medlemsökningen på över 70 procent på 15 år.
– En intressant sak i sammanhanget är att det numera är i stort sett lika många kvinnor som män som kommer nya till föreningen. Går vi tillbaka till 1970-talet, som var en annan mycket expansiv period, utgjorde kvinnorna bara någon enstaka procent av de nytillkomna medlemmarna, berättar Anders Wirdheim, informationsansvarig på Birdlife Sverige.

Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist. Foto: Erik Hansson

Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist i föreningen Rapphönan, som gjort en stor insats för BirdLife Sveriges medlemsantal. Läs en intervju med dem här. Foto: Erik Hansson

En av anledningarna till denna utvecklingen är troligen nätverket Rapphönan. Mer om deras insatser berättar vi i den här artikeln.

Däremot har det varit fortsatt svårt att locka ungdomar till föreningen.

– Vi har genom åren försökt med flera olika projekt för att locka ungdomar. Resultatet har inte motiverat arbetsinsatserna. Det är lätt att få yngre barn intresserade, men de faller nästan alla ifrån när de kommer upp i tonåren (och får andra intressen). Men kanske hittar en del av dem tillbaka till fågelintresset senare i livet. De relativt få ungdomar som kommer med spontant blir dock påfallande ofta mycket kunniga och engagerade, förklarar Anders Wirdheim.

De senaste åren har också antalet nytillkomna medlemmar avstannat något och de senaste två åren är det bara ungefär 350 personer som tillkommit, men riktigt så enkelt är det inte. Många i föreningen är äldre, som undan för undan faller ifrån av olika anledningar och Anders Wirdheim bedömer att nyrekryteringen är “fortsatt god”.

Antalet personer i Sverige som är med i fågelföreningar är dock långt fler än 16 598. Även om Birdlife Sverige är den största organisationen så finns det mängder av lokala föreningar, som inte sällan överlappar varandra både geografiskt och medlemsmässigt. I Stockholm finns det till exempel bland annat Stockholms Ornitologiska Förening, Upplands Ornitologiska FöreningJärvafältets Ornitologiska KlubbAngarngruppen, Fysingegruppen och Värmdö Fågelklubb.

Finns det någon samlad medlemsstatistik för de lokala föreningarna?
– Det finns tyvärr ingen samlad statistik för de lokala föreningarna, och vi har ingen tillförlitlig statistik över utvecklingen i dessa. Utvecklingen varierar dessutom kraftigt mellan olika landsdelar. Samma gäller andelen lokala medlemmar som också är medlemmar i riksföreningen. I Stockholm är antalet medlemmar i StOF och BirdLife Sverige ungefär detsamma (riksföreningen har länge haft något fler medlemmar än StOF), men så är det inte alls här i Halland för att ta ett exempel som jag känner väl. Här har vi tre stora och starka lokala föreningar med totalt cirkaa 1300 medlemmar. Av dessa är mindre än hälften medlemmar i riksföreningen, berättar Anders Wirdheim.

Läs mer:
Rapphönan – nätverket som förändrat svensk fågelskådning.

Mer att läsa