Gå till innehållet

Biodlare i USA förlorade 33 procent av sina kolonier senaste året

Bi på väg in i bikupa. Foto: Erik Hansson

Enligt en ny landsomfattande undersökning från USA förlorade biodlare i USA 33 procent av sina bikolonier det senaste året. Jämfört med de senaste årens siffror är det en relativt positiv utveckling även om det fortfarande är oacceptabelt mycket.

Uppgifterna kommer från en nationell undersökning av 4900 både små och stora biodlare i USA:s 50 delstater, som pågick mellan april 2016 och april 2017. Att bikolonierna minskat med 33,2 procent är faktiskt de bästa siffrorna i landet sedan 2011-2012 när 29 procent förlorades och sett till förluster under vintern (21,1 procent) var 2016-2017 det bästa året på tio år. I fjol minskade bikolonierna med 40,5 procent under året.

LÄS ÄVEN: • App ska hjälpa biodlare rädda smittade bin

– Det är uppmuntrande att förlusterna är lägre än tidigare, men jag skulle inte kalla det här “goda” nyheter. Koloniförluster på mer än 30 procent över ett helt år är högt. Det är svårt att tänka sig att någon annan del av jordbruket skulle kunna fortsätta med sin affärsverksamhet med så höga förluster, säger Dennis van Engelsdorp, professor i entomologi vid universitetet i Maryland och projektledare för Bee Informed Partnership.

Det är enligt forskarna många olika faktorer som orsakar förlusterna. Den främsta anledningen är varroaparasiten, som minskade något i utbredning under hösten 2016 – delvis på grund av bättre kontroller av biodlarna och också på grund av bättre medel mot de smittbärande kvalstren. Men även sjukdomar, dåligt näringsintag och att honungsbina utsätts för bekämpningsmedel nämns som anledningar till minskningen. Dessutom kan de vara extra utsatta för kombinationer av dessa problem.

– Bin är bra indikatorer på hur landskapet mår. Honungsbin påverkas kraftigt av tillståndet i miljön, i form av exempelvis växtartrikedom, miljögifter och sjukdomar. För att bin ska må bra krävs en bra miljö och det behövs grannar som håller välmående bin. Honungsbins välmående är samhällets ansvar, säger Nathalie Steinhauer, student vid UMD Department of Entomology som ledde datainsamlingen.

Som jämförelse med årets låga vinterförluster i USA på 21,1 procent så var motsvarande siffror för Älvsborgs län 7-17 procent under åren 1972-1997, enligt Alingsås biodlareförening.

Källa: Science Daily och University of Maryland

Mer att läsa