Gå till innehållet

Biodiversitetsdagen 22 maj – ska öka intresset för naturen

biodivDen 22 maj är det biodiversitetsdagen i hela världen, instiftad av FN. Nu har SOF Birdlife tillsammans med två företag inlett en satsning på att få ut fler skolklasser i naturen för att upptäcka och uppmärksamma vikten av biologisk mångfald. 

Biodiversitet (biologisk mångfald) anses av både FN och EU som något väldigt viktigt. Inte bara för att försöka minimera artutrotandet på jorden, men också på grund av biologiska skäl (vi lever alla av vad naturen producerar), ekosystemtjänser (naturen gör oss tjänster som vi är beroende av) och estetiska värden (människor känner i allmänhet större tillfredsställelse i en livfull och artrik miljö än i en monoton och artfattig).

Som ett led i detta har Biodiversitetsdagen instiftat och nu har SOF BirdLife Sverige tillsammans med företagen LäroMedia Bokhandel och iGoTerra inlett ett projekt för att uppmärksamma dagen ytterligare och samtidigt få ut fler skolor i naturen.

– Målet är att öka intresset för och kunskapen om naturen, jag tror man måste känna till mångfalden om man ska vilja bevara den. Artkunskap och mångfald finns i läroplanen men många lärare känner sig inte säkra själv, på det här sättet hoppas vi lärare och barn/elever ger sig ut och utforskar och lär tillsammans, berättar Anette Strand, som är projektledare för Biodiversitetsdagen för SOF BirdLifes räkning.

För att engagera lärare och elever har de tagit fram ett interaktivt läromedel som dels hjälper till att utforska och upptäcka den biologiska mångfalden i närområdet, men också ger hjälp med artbestämning, förslag på uppgifter och dessutom innehåller ett system för skolor att tävla mot varandra.

Elev som letar efter arter i naturen. Foto: Biodiversitetsdagen.se

Skolelev som letar efter arter i naturen. Foto: John Strand

Har du något förslag på uppgift som en skolklass kan ägna sig åt?
– Jag tänker att man ger sig ut med kamera/mobil/platta och kanske några burkar, lupp och bok och letar efter liv. Från skalbaggar till rådjur och sedan rapporterar in, använder ID-hjälpen (vi har en handfull experter som hjälper till den här veckan) och/eller jämför med bildgalleriet. Sedan kan klassen se hur mycket liv det går att hitta i princip överallt, säger Anette Strand, som själv är gymnasielärare.

Innehållet på Biodiversitetsdagen.se kommer utökas med mer pedagogiskt material, instruktionsfilmer och intervjuer med forskare.

Har ni pratat med andra naturorganisationer om att vara med i projektet?
– Jag har varit i kontakt med BiSam (biologiska föreningars samarbete – SOF Birdlife, mykologerna, botanikerna och entomologerna), men det var lite kort varsel. Men vi planerar mer samarbete och kommer tipsa om olika föreningar och organisationer på sidan.

Till nästa år hoppas Anette Strand att de hinner utveckla idén ytterligare.

– Vi satsar större nästa år och målet är en fullspäckad vecka våren 2017. Ett landsomfattande bioblitz-arrangemang vore enastående häftigt.

Licenserna för att vara med i Biodiversitetsdagen.se är gratis till den 31 juli, efter det kostar de 995 kronor styck per termin.

Läs mer på Biodiversitetsdagen.se

Mer att läsa