Gå till innehållet

Biobränsle ett hot mot miljön

Regnskog. Foto: J-P Lahall

Regnskog. Foto: J-P Lahall

20 naturvårds- och miljöorganisationer i USA har enligt Sveriges Ornitologiska Förening skickat brev till EU-kommissionen med krav på att EU omedelbart ändrar sin politik när det gäller biobränslen. Bakgrunden är att EU vill satsa på intensivodling av biobränsle på både jordbruks- och skogsmark. Denna satsning utgör, enligt bland annat BirdLife, ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden när tropiska skogar avverkas för att ge plats åt produktion av biodiesel från oljepalmer.

Anledningen att amerikanska organisationer är upprörda är att unika sumpskogar i USA hotas av Europas efterfråga på biobränsle. En rapport från Natural Resources Defense Council och Dogwood Alliance i USA visar att stora områden av sumpskog avverkats för att ge plats åt produktion av träpellets för export till Europa.

– Den el som produceras med hjälp av träpellets kallas för ”grön el”, men det är att lura de europeiska konsumenterna. Denna el är allt annat än grön, säger Ariel Brunner som arbetar med EU-frågor inom BirdLife Europa.

Källa: Sofnet och Stop Bad Biofuels

Mer att läsa