Gå till innehållet

Bioblitz – spännande fynd och givande möten

En av arterna som hittades: Anthocomus rufus. Fler bilder finns längst ner i artikeln. Foto: John Hallmén

Helgen den 30-31 augusti 2014 anordnades en så kallad “bioblitz” i centrala Stockholm. Det är en form av artjakt där experter och amatörer från en rad ämnesområden går igenom en begränsad yta och noterar alla arter som kan identifieras. Helgens artjakt genomfördes på ett 1,7 kvadratkilometer stort område i den så kallade Nationalstadsparken och resultatet blev väldigt lyckat.

Världens första bioblitz arrangerades 1996 och sedan dess har mängder av artjakter ägt rum över hela världen. Det dröjde till 2012 innan den första anordnades i Sverige.

Även vanliga paddor ska räknas. Fler bilder längst ner i artikeln. Foto: Johan Lind

Bioblitz i Stockholm 2014

Bioblitzen i Nationalstadsparken 2014 arrangerades av Botaniska Sällskapet i Stockholm. En av de drivande personerna bakom projektet var Magdalena Agestam, med ett förflutet i bland annat Fältbiologerna och Flora Nordica.

Magdalena berättar att bakom idén om bioblitzen fanns nyfikenhet inför områdets artrikedom, men också frustration över exploateringshot som byggandet vid Råstasjön, Hammarbyskogen och hela Förbifarten, samt en önskan om mer kontaktytor mellan olika kretsar av naturvårdare och biologiskt intresserade i Stockholmstrakten.

– Det finns ju så mycket resurser i Stockholmsregionen. Ponera att samverkan och förtroendet och entusiasmen kring biologin växer sig stark och synlig här där riksdag och departement, utbildningar, rikspress och mängder av ämbetsverk finns. Vilken förstärkning av det biologiska perspektivet i Sverige det skulle kunna innebära, säger Magdalena Agestam.

Från växter till spindlar

Bioblitzen inleddes på morgonen lördagen den 30 augusti vid en startpunkt där alla medverkade träffades för en gemensam genomgång. Telefonnummer byttes, kartor gicks igenom och taktik diskuterades. Därefter spred folk ut sig. Botanisterna inledde sin noggranna kartläggning av varenda biotop i stort sett precis intill startplatsen medan spindelexperten Kajsa Mellbrand gick ned till strandkanten för att sätta ut spindelfällor och insektsexperterna letade upp lovande platser för sina arter. Själv hade jag inlett morgonen med att skåda efter områdets fåglar utan att hitta några rariteter.

Uleiota planatus, ett av bioblitzens mest anmärkningsvärda fynd. Fler bilder längst ner i artikeln. Foto: John Hallmén

Jag följde med Kajsa Mellbrand på hennes exkursion där hon med van hand fångade in olika spindlar som krävde noggrann artbestämning och grävde ner plastmuggar för att fånga fler spindlar till dagen efter. Kajsa är forskare med doktorsexamen från Stockholms universitet och spindlar har hon “alltid varit intresserad av”. Hon driver bland annat den populära gruppen Spindelnätet på Facebook.

Sammanlagt fann Kajsa ett 70-tal individer under helgen och även om inget “sticker ut” så hittades det bland annat höstspindlar (Metellina segmentata), skogsbjörnspindel (Trochosa terricola), vargspindlar i släktet Pardosa, huggormsspindel (Segestria senoculata) och presentspindel (Pisaura mirabilis).

Några sällsynta fynd

Däremot gjordes två andra spännande fynd. Insektsexperterna John Hallmén och Stanislav Snäll, som driver Makrofokus.se, hittade den rödlistade smalplattbaggen (Uleiota planatus) när de anlände lite senare under dagen. Det är det första, eller möjligen andra fyndet någonsin av arten i Stockholms län. Maria Söderström och Torbjörn Peterson hittade också växten sydbläddra (Utricularia australis). Den har bara upptäckts en gång tidigare i Stockholm sedan 1905.

Bioblitzen i Nationalstadsparken stördes något av evenemanget Tough Viking, som bland annat innebar att deltagarna sprang rakt igenom en våtmark. Foto: Torbjörn Peterson

Efter en heldag i fält ägnades kvällen åt att belysa ett skynke och leta efter nattaktiva fjärilar. Många av arterna som upptäcktes fotograferades och kan ses i det här bildalbumet. Nästa morgon fortsatte kartläggningen av området och när alla var klara återstod bara att sammanställa och dokumentera allt som hittats.

Vill intressera allmänheten

Ett viktigt mål med en bioblitz är ofta att intressera allmänheten för naturen och biologi – man letar arter och berättar samtidigt om det man hittar. Så skedde inte den här gången, men detta var förmodligen inte den sista bioblitzen i Stockholmstrakten.

– Vi som var med har dessutom bara skrapat på ytan av mångfalden i just det här området, som passar ganska bra för en större, mycket mer publik bioblitz. Kanske blir det en till där, exempelvis i juni 2015? säger Magdalena Agestam.

Efter bioblitzen i Nationalstadsparken var de inblandade mycket positiva och jag kan bara instämma. En sådan här artjakt är ett utmärkt sätt att lära sig massor och att inspirera allmänheten till att upptäcka allt spännande som finns runt omkring oss. Till och med i en så stadsnära och välbesökt park som Nationalstadsparken.

Eller som Magdalena Agestam svarar på frågan om hon har några rekommendationer till andra som vill anordna en bioblitz:

– Egentligen bara “Gör det”!

Bolitophagus reticulatus. Foto: John Hallmén

Lamprochernes sp. Foto: John Hallmén

Scaphidium quadrimaculatum. Foto: John Hallmén

Vitribbad fältflyt, ett av kvällsfynden i lampans sken. Foto: Johan Lind

Sydbläddra, det andra fyndet i Stockholm sedan 1905. Foto: Maria Söderström

En spindelfälla görs iordning. Foto: Erik Hansson

Mer att läsa