Gå till innehållet

Bin använder biologisk autopilot

Bi. Foto: Marie Gillander

Bi som lyckats med landningen. Foto: Marie Gillander

Landningen är det svåraste momentet för alla flygande farkoster. Bin lyckas dock varje gång och nu har forskare kommit på hur de gör – de använder en biologisk autopilot.

Med hjälp av höghastighetskameror filmade professor Mandyam Srinivasan och hans team bin som landar och beräknade deras hastighet vid olika tillfällen. De kunde konstatera att bina ständigt reglerade sin hastighet så att den var i proportion till avståndet till landningsplatsen.

När man närmar sig ett föremål upplevs det större och det är denna avståndsuppfattning som bina använder för att bestämma sin hastighet. Med hjälp av en bräda med en spiral på kunde forskarna få landningsytan att upplevas mindre eller större och kunde därmed påverka binas hastighet. Vevade de brädan åt ena hållet verkade ytan växa och bina bromsade mer än de behövde. Åt andra hållet höll bina för hög hastighet vid landningen.

Den här kunskapen används nu för att utveckla landningssystem för självstyrande flygfarkoster.

Källa: Proceedings of the National Academies of Science via ABC

Läs mer

Mer att läsa