Gå till innehållet

Bildreportage: Från naturskog till virkesåker

Vad är det för skillnad på en naturskog med levande ekosystem och en industriskog? Och vad händer när en naturskog förvandlas till en virkesåker? Det visar skogsbiologen Sebastian Kirppu tydligt i den här bildserien.
Text och foto: Sebastian Kirppu

“Sveriges sista riktiga skogar, det vill säga naturskogar med en biologisk mångfald som hör det svenska skogsekosystemet till, utgör idag endast omkring 10 procent av vårt lands produktiva skogsmarksareal varav knappt hälften är skyddad långsiktigt i nationalparker och naturreservat. Den storskaliga och industriella skövlingen av vårt lands ursprungliga skogar som pågått sen 1950-talet har skapat en katastrof för skogens ekosystem och dess biologiska mångfald. Vi har idag, på grund av kalhyggesbruket, omkring 2000 arter på den nationella rödlistan över hotade och missgynnade djur och växter knutna till skogens ekosystem. Dessa organismer har ingen möjlighet att anpassa sig till de korta omloppstider som den svenska skogsbruksmodellen infört, inte heller kan de leva i de monokulturer, virkesåkrar och industriskogar som skapas med denna skogsbruksmodell.

Trots vår kunskap om ekologi och biologi fortsätter svenska skogsbolag att hugga ner delar av de 10 procent naturskog som finns kvar. Hur mycket naturlig ursprunglig skog kommer vi ha kvar i Sverige om 10, 20, 30 år? Kommer vårt biologiska naturarv, ett levande skogsekosystem, finnas kvar till våra barn och barnbarn? Omkring 4,5 procent av all produktiv skog är skyddad långsiktigt, det betyder att 95,5 procent av skogen är till för virkesproduktion*. Skulle vi svenskar acceptera att Brasilien lät 95,5 procent av Amazonas regnskog bli virke, pappersmassa, biobränsle och så vidare och ersättas med virkesåkrar?

Ska vi kunna leva upp till de nationellt demokratiskt beslutade miljömålen i skogen måste vi skydda minst 20 procent av den svenska produktiva skogen. För att kunna leva upp till de internationella naturvårdsavtalen som beslutats av FN måste vi skydda minst 17 procent av den produktiva skogen. Vi har en lång väg att gå för att nå dessa viktiga mål för vår gemensamma natur och miljö.”

/Sebastian Kirppu

Visserligen har miljöcertifierade skogsbolag och skogsägare gjort frivilliga avsättningar men det råder ingen långsiktighet för dessa. När en skogsmark byter ägare är det inte säkert att nästa ägare vill skydda skogen frivilligt. De stora skogsbolagen flyttar omkring sina arealer frivilliga avsättningar så att en dag kan skogen vara avsatt enligt kartan men en annan dag är den nedhuggen och arealen på kartan har flyttats till en annan skogsmark. Det finns åtskilliga exempel på detta.
Den enda långsiktiga frivilliga avsättningen är Sveaskogs ekoparker som har ett 50-årigt naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen.

Mer att läsa