Gå till innehållet

Bildreportage från invigning av Piteälvens ekopark

Den 1 september 2014 invigdes Sveaskogs ekoparker Varjisån och Piteälven, fem mil norr om Arvidsjaur. Båda ekoparkerna är tillsammans ungefär 21 000 hektar och utgör därmed en betydande del av bolagets totala ekopark-area på 175 000 hektar, uppdelat på 36 ekoparker.

En ekopark ägs av ett skogsbolag och det är tillåtet att bedriva skogsbruk i området, men det ska anpassas till parkens natur och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken ska används som naturvårdsareal. Skogsstyrelsen räknar inte ekoparker som formellt skyddade områden.

När den nya ekoparken invigdes var vår medarbetare Anneli Bergvall på plats. Här är hennes bilder och rapportering.

Ån som gett namn till ekopark Varjisån. Runt kring den finns stora våtmarker som möjliggör bland annat häckningsplatser för många fågelarter. Foto: Anneli Bergvall 

Skogslandskap längs ån. I de näringsrika strandzonerna finns en bred mångfald av växtarter. Längre upp finns flera områden med mycket gammal skog. Flera bestånd är ungefär 250 år gamla och de äldsta träden bedöms vara runt 500 år. Foto: Anneli Bergvall 

Längs bergssluttningarna växer både lövträd, tall och gran bland mossbeklädda stenar. På många berg finns gammal hällmarkstallskog som har spår från tidigare skogsbränder. Sveaskog kommer kontinuerligt att bränna områden i ekoparkerna, för att bibehålla och höja naturvärdena. På flertalet av bergssluttningarna häckar bland annat pilgrimsfalk. Foto: Anneli Bergvall 

Området har många arter av lavar och mossor. Foto: Anneli Bergvall 

Trollforsarna i ekopark Piteälven. Längre nedströms, inom samma park, finns Storforsen, Europas största oreglerade fors. Skogarna längs Piteälven har under många år varit förmål för avverkningar och modernt skogsbruk. Trots detta finns flera bestånd av äldre skog på minst 140 år, några över 250 år. I Piteälven, liksom i Varjisån, trivs bland annat den fridlysta flodpärlmusslan. Piteälven är också känt för sitt harrfiske. Foto: Anneli Bergvall

HMK Carl XVI Gustaf inviger ekopark Varjisån och Piteälven. Ett 150-tal intresserade deltog i invigningen, som bestod av vandringar och föreläsningar i delar av parkerna. Foto: Anneli Bergvall

Piteälven stränder innehåller många spår från människans aktivitet, allt från gamla härdar och fångstgropar till spår från flottningsepoken. Foto: Anneli Bergvall

Mer att läsa